Autor: Mihai DUNEA, Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Instituția infracțiunii continuate s-a aflat în preocuparea constantă a legiuitorul nostru penal, fiind reglementată și în fostul Cod penal (Legea 15/1968) și în actuala lege penală generală (Legea nr. 286/2009), dar potrivit unor viziuni normative care, cel puțin inițial, au fost parțial diferite. Pornind de la definiția legală originară a infracțiunii continuate, conform Codului penal actual (definiție cuprinsă în art. 35 alin. 1 și care, formal, nu a fost încă modificată, deși este afectată parțial de o decizie de constatare a neconstituționalității sale), trecând [vezi tot]