Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "date informatice"
Featured

Constatarea tehnico-ştiinţifică vs. Percheziţia informatică. Incompatibilitate?

Autor: George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant (blog)

Disponibil onlineaici

Descriere: Autorul analizează incompatibilitatea activităților specifice percheziției informatice cu obiectul constatării tehnico-științifice.

Cuvinte-cheie: percheziție informatică, art. 168 Cod procedură penală, date informatice, sistem informatic, mijloc probatoriu.…

[vezi tot]
Vizualizări 281
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus continuarea analizei instituției percheziției informatice prin abordarea unor chestiuni punctuale pe care le-a apreciat ca fiind problematice fie din punct de vedere tehnic, fie din perspectiva relaţiei cu normele procedurale ori cu anumite texte de incriminare – îndeosebi art. 360 şi art. 364 Cod pen.

Cu titlu de exemplu, au fost analizate instrumentele de plată electronică de tip card bancar prin raportare la relevanţa probatorie a datelor informatice ce ar putea fi stocate pe acestea – făcându-se în acest sens trimitere la variabile precum [vezi tot]

Vizualizări 274
Featured

Percheziţia sistemelor informatice şi a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I)

Autor: George ZLATI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2014

Disponibil onlineaici

Descriere: Articolul, aşa cum sugerează şi titlul, analizează problematica percheziţiei informatice. Necesitatea unei asemenea lucrări se datorează lipsei unei dezbateri doctrinare veritabile privind modul în care se desfăşoară percheziţia informatică, aspect suspectibil să se răsfrângă din punctul de vedere al autorului asupra drepturilor procesuale ale acuzatului. În prima parte din această serie de articole vor fi abordare – printre altele – următoarele: procedura de percheziţionare în mediul informatic, percheziţia în timp real (live forensic), percheziţionarea sistemului informatic de la distanţă (remote forensic), aspecte referitoare la efectuarea unei [vezi tot]

Vizualizări 158

Evolution of the Criminal Legal Frameworks for Preventing and Combating Cybercrime

Autor: Andreea VERTEŞ­-OLTEANU

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The dynamism of cyberspace brings along, incessantly, new challenges for many professions, especially for legal practitioners. “The law cannot follow in real time the technological progress”. It is essential, that it always keeps up and not stay too far behind. For a long time, cybercrimes have not found themselves incriminated in express legal provisions, except for Law no. 8/1996 on copyright and related rights, which criminalizes software privacy, covering only a small part of this hazardous phenomenon, and Law no. 16/1995 on the protection of topographies [vezi tot]

Vizualizări 84

Scurte considerații privind sancționarea fraudelor comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Autor: Ruxandra RĂDUCANU

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest articol își propune să evidențieze particularitatea faptelor incriminate de C.pen. (2009) în capitolul „Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice”, dar și să sublinieze elementele comune care au determinat această grupare. În plus, asemănarea și delimitarea lor de alte incriminări necesită o detaliere a elementelor constitutive, astfel încât să fie evitată confuzia între acestea sau, dimpotrivă, reținerea cumulativă a acestora cu infracțiuni asemănătoare.

Cuvinte-cheie: fraudă; sistem informatic; mijloc de plată electronic; înșelăciune; pagubă; date informatice; operațiuni financiare.

Titlul lucrării în engleză: Brief considerations on [vezi tot]

Vizualizări 176

Unele considerații privind infracțiunea de perturbare a funcționării sistemelor informatice

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Pornind de la prevederile art. 5 din Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și de la prevederile art. 4 din Directiva 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice, ambele referindu-se la afectarea integrității sistemului informatic, în prezentul articol se realizează o analiză a infracțiunii de perturbare a funcționării sistemelor informatice, prevăzută de art. 363 din Codul penal, urmărindu-se dacă legiuitorul român a transpus prevederile celor două instrumente juridice de la nivel internațional și european. Reglementarea legală urmărește să protejeze datele informatice stocate în cadrul sistemelor informatice, [vezi tot]

Vizualizări 226

Consideraţii privind accesul la un sistem informatic ca metodă de supraveghere tehnică (I)

Autor: Mihai SUIAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Accesul la un sistem informatic este una din metodele de supraveghere tehnică reglementate de noul Cod de procedură penală, dar este puţin utilizată în practică, deşi are un potenţial real de a ajuta o anchetă penală şi poate fi esenţial în investigarea infracţiunilor care se comit online.

Studiul de faţă are ca obiectiv identificarea caracteristicilor principale ale măsurilor de supraveghere, prezentarea istoricului modificărilor lor, analiza rolului acestor măsuri în cadrul procesului penal, precum însă şi limitele în aplicarea lor practică, atât în considerarea legislaţiei, cât şi a înţelegerii lor deficitare de [vezi tot]

Vizualizări 549

Câteva aspecte referitoare la infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice

Autor: Adrian Cristian Moise

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.10/2017

Disponibil onlineaici.

Abstract: Starting from the provisions of Article 4 of the Council of Europe Convention on Cybercrime
and the provisions of Article 5 of the Directive 2013/40/EU on attacks against information systems,
both relating to illegal data interference, in this Article is performed an analysis of the offence of
altering the functioning of the computer systems provided by the Article 362 of the Romanian
Criminal Code, in order to ensure that the Romanian legislator transposed the provisions of the two
legal instruments from international and European level.
The Romanian legal regulation aims to [vezi tot]

Vizualizări 99

Încadrarea juridică a fraudelor săvârșite prin intermediul platformelor de vânzări online – fraudă informatică sau înșelăciune?

Autor: Ioana URSACHE

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: frauda informatică, fraudă, tehnologie avansată, sisteme informatice, date informatice.

Legal classification of frauds committed through online sales platforms – computer fraud or fraud?

Abstract: Over time, advanced technology has transformed us from being “satisfied” consumers to being “vulnerable” ones, and this has happened because the scale of attacks made by “invisible” thieves and swindlers, who want to benefit as much as possible by harming others in the virtual environment, has not been well anticipated. Modern society, in a continuous transformation, is trying to establish new rules and policies to [vezi tot]

Vizualizări 128

Violarea secretului corespondenţei vs. accesul ilegal la un sistem informatic

Autor: George ZLATI

Publicat în: Analele Universității din București 2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorul încearcă să clarifice raportul dintre infracţiunea privind violarea secretului corespondenţei şi infracţiunea de acces neautorizat la un sistem informatic. Scopul este acela de a verifica sfera de aplicabilitate a art. 302 C.pen. în ceea ce priveşte accesarea unei corespondenţe electronice. Chiar dacă unii ar putea argumenta că noţiunea de corespondenţă din conţinutul art. 302 C.pen. acoperă inclusiv corespondenţa electronică (de exemplu, un e-mail), autorul concluzionează că doar infracţiunea prevăzută la art. 360 C.pen. este aplicabilă. În acest context, este evidenţiat faptul că principiul lex certa se opune asimilării [vezi tot]

Vizualizări 210