Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "cyberbullying"

Cyberbullying – aspecte legislative și jurisprudențiale de drept comparat

Autor: Andra IFTIMIEI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta sinteză de drept comparat propune analiza cadrului legislativ din Franța, Statele Unite ale Americii, Belgia și Regatul Unit al Marii Britanii privitor la prevenirea și combaterea cyberbullying, în scopul identificării unor soluții ce pot sta la baza diminuării fenomenului. Totodată, studiul prezintă și analizează aspecte jurisprudențiale din statele amintite, având scopul de a identifica profundele implicații pe care la presupune aceste fenomen, cu precădere în rândul copiilor și adolescenților. Rațiunea alegerii celor patru state a constat în realizarea unei sinteze comparative echitabile prin raportare [vezi tot]

Vizualizări 189

Unele comentarii referitoare la investigarea fenomenului cyberbullyingului

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Pornind de la definiţia cyberbullyingului, articolul prezintă şi analizează formele de comportament ale cyberbullyingului, motivaţia cyberbullerului, aspecte referitoare la victimele cyberbullyingului şi principalele mijloace şi metode de cyberbullying. De asemenea, articolul prezintă şi analizează rezultatele unor studii criminologice în domeniul cyberbullyingului, cât şi câteva aspecte referitoare la incriminarea acestui comportament ilegal.

Cuvinte-cheie: cyberbullying; motivare; victimă virtuală.

Some comments on the investigation of the cyberbullying phenomenon

Abstract: Starting from the definition of cyberbullying, the article presents and analyzes the forms of behaviour of cyberbullying, the motivation of the cyberbuller, aspects [vezi tot]

Vizualizări 105

Despre „cyberbullying” și drepturile copiilor în mediul online

Autor: Liviu BEJENARU

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro 

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 138