Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Curtea Internațională de Justiție"

Consideraţii în legătură cu legitima apărare în dreptul internaţional

Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Legitima apărare este prevăzută în mod expres în articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, ca derogare de la principiul fundamental al nerecurgerii la forță. În interpretarea Curții Internaționale de Justiție, face pare din dreptul internațional cutumiar, însă nici jurisprudența internațională și nici instrumente juridice ulterioare adoptării Cartei nu consacră în mod expres mai multe forme de legitimă apărare, situație ce lasă loc pentru controverse cu privire la condițiile pe care statul victimă trebuie să le respecte pentru ca reacția de autoapărare să fie considerată justificată [vezi tot]

Vizualizări 258

Actualitate internațională – Ianuarie 2016

Autor: Bogdan AURESCU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Rezumat:  Secțiunea conține o prezentare a celor mai importante cauze aduse în fața Curții Internaționale de Justiție, a Curții Penale Internaționale și a Curților Penale Speciale și, de asemenea, o trecere în revistă a tratatelor sau acordurilor încheiate, conferințele fiind organizate și celebrarea evenimente semnificative cu impact atât internațional, cât și național.

Cuvinte-cheie: Curtea Internațională de Justiție; evenimente semnificative cu impact atât internațional, cât și național.

Titlul lucrării în engleză: International TopicalityJanuary 2016

Abstract: The section contains a presentation of the most important cases brought before the International Court of Justice, the International Criminal Court and the Special Criminal [vezi tot]

Vizualizări 85