Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Curtea Constituțională a României"

Consideraţii privind efectele deciziilor Curţii Constituţionale, din perspectiva soluţiilor pronunţate după intrarea în vigoare a noului Cod penal şi a Codului de procedură penală

Autor: Monica BUZEA

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2015

Disponibil online: aici.

Considerations on the effects of Constitutional Court decisions in terms of solutions passed after the entry into force of the new Criminal Code and Criminal Procedure Code

Abstract: Changes to criminal law and criminal procedure and referral led Romanian Constitutional Court, the unconstitutionality, to perform testing. Establish consequences tying effect of Constitutional Court decisions generally applicable for the future is inseparable from the distinction between decisions admission and rejection of the simple and intermediate consequence initial suspension within 45 days and in particular the obligation of Parliament or the [vezi tot]

Vizualizări 92

Din nou despre art. 318 din Codul de procedură penală

Autor: Dan Cristian Tătar

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Din perspectiva practicianului, autorul aduce în discuție soluția de renunțare la urmărirea penală care poate fi adoptată de procuror, în contextul Deciziei nr. 23/2016 a Curții Constituționale a României și a intervenției legiuitorului prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, din care rezultă că soluția este supusă controlului, în ceea ce privește legalitatea și temeiurile acesteia, de către procurorul ierarhic superior precum și de către instanță.

Se prezintă decizia și argumentele Curții Constituționale a României, noile reglementări de procedură penală, prin formularea de propuneri de lege ferenda.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

Vizualizări 137

Controversy regarding the application of the more favourable Criminal law until the final judgment of the cause

Autor: Bogdan Marin Giurcă

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Constitutional Court of Romania established that the application of more favorable criminal law is a true principle, and therefore when the courts are seised of such an issue, the more favorable criminal law will apply in all cases. Since Romania is a member of the European Union since 1 January 2007, the European Court of Human Rights applies to the detriment of domestic regulations if it is more favorable. But in practice and doctrine were two dissenting large, long disputed, with the way in which this principle is implemented.

Keywords: [vezi tot]

Vizualizări 99

Persoanele asimilate funcţionarului public care răspund penal pentru infracţiunea de luare de mită

Autor: Gheorghe MOISE

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Stabilirea limitelor de aplicare ale art. 175 alin. (2) C. pen., în sensul determinării categoriilor de profesii şi persoane care pot fi subiecţi activi ai infracţiunii de luare de mită, prin prisma dispoziţiilor legale, ale deciziilor Curţii Constituţionale a României şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are rolul de a clarifica semnificaţia noţiunii de „funcţionar public asimilat”. În aceste condiţii, s-a încercat să fie clarificată conduita, sub aspect penal, atât a persoanelor indicate de art. 175 alin. (2) C. pen., cât şi cele prevăzute de art. 308 [vezi tot]

Vizualizări 114

Rolul serviciilor de informații în activitatea de prevenire și combatere a criminalității organizate

Autor: Robert FLECKHAMMER

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: serviciul de informații, urmărire penală, prevenirea și lupta contra crimei organizate, Curtea Constituțională a României, infracțiuni de terorism și contra siguranței naționale.

The role of intelligence services in the activity of preventing and combating organized crime

Abstract: The intelligence services and the criminal investigation bodies certainly have distinct attributions, regulated by special laws and the Code of Criminal Procedure, the intelligence activity having a secret character, while the criminal investigation activity is non-public. However, the bodies with responsibilities in the field of national security, through their workers, may carry [vezi tot]

Vizualizări 110