Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Curierul Judiciar"

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă aspectele juridice care decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv procedura examinării fizice.

Cuvinte-cheie:examen fizic; procedura de succesiune; consimţământ; autorizare; procedura criminala.…

[vezi tot]
Vizualizări 143

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv independența magistratului – condiție a unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie: independența magistraților;proces echitabil;procedura penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the magistrate’s independence – condition of a fair trial.

Keywords: independence of magistrates;fair trial;criminal [vezi tot]

Vizualizări 99

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă problemele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv renunțarea la urmărire penală și internarea nevoluntară.

Cuvinte-cheie: renunțare la urmărire penală;spitalizare involuntară;procedură penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely waiver of prosecution and involuntary hospitalization.

Keywords: waiver of prosecution;involuntary hospitalization;criminal procedure.…

[vezi tot]
Vizualizări 134

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv restabilirea situației anterioare în cazul autovehiculelor care au făcut obiectul unei infracțiuni.

Cuvinte-cheie: restabilirea situației anterioare; vehicul; obiectul unei infracțiuni; procedura criminală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely restoring of the previous situation in the case [vezi tot]

Vizualizări 97

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul este dedicat unor subiecte de actualitate și de larg interes din procedura penală română, și anume: comisia rogatorie și limitele acesteia și preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: he article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the rogatory commission and its limits in Romanian criminal proceedings and the taking the casese from the hierarchically inferior prosecutor’s offices.

Key-words: The [vezi tot]

Vizualizări 102

Începerea și extinderea urmăririi penale in rem și in personam. Limitele competenţei organului de cercetare al poliţiei judiciare și ale procurorului în accepţiunea noului Cod de procedură penală

Autor: Mirel DUMITRU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Disponibilaici.

Rezumat: Articolul evidențiază distincția dintre începerea urmăririi penale cu privire la fapta – cunoscută în doctrina juridică ca in rem – și urmărirea penală cu privire la o persoană – in personam – pe care actualul Cod o face, spre deosebire de vechiul Cod de procedură penală. Sunt prezentate cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea urmăririi penale, actele de urmărire penală care se pot face după începerea urmăririi penale in rem, activitățile care se pot desfășura numai în stadiul urmăririi penale in personam, extinderea a urmăririi penale sau modificarea încadrării juridice a faptelor și [vezi tot]

Vizualizări 650

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul trece în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, și anume comunicare soluției de clasare și posibilitatea transmiterii datelor personale ale magistratului.

Cuvinte-cheie: comunicare soluție de clasare; date cu caracter personal; magistrat; procedura penală.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the presentation of [vezi tot]

Vizualizări 88

Efectuarea convorbirilor telefonice din penitenciar, de către persoanele condamnate – de la vocație la exercițiu

Autor: Radu Vlad POJAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2019

Disponibilaici.

Rezumat realizat de redacție: Obiectivul principal este analiza situației actuale a dreptului persoanei condamnate de a efectua convorbiri telefonice, având în vedere condiționarea exercitării efective a acestui drept de existența sumelor necesare achitării costurilor eferente și identificarea unor soluții pentru ca tratamentul aplicat persoanei condamnate să nu contravină exigențelor impuse de documentele internaționale. Soluțiile adoptate de legislația și jurisprudența românească în materie, în general, sunt conforme cu regulile internaționale în domeniu, prezentând similarități cu soluțiile adoptate de alte state europene. Pentru protecția acelor persoane condamnate, vulnerabilizate suplimentar de lipsa mijloacelor financiare, se impune [vezi tot]

Vizualizări 81

Sinteze de jurisprudență – Instanțe Penale Internaționale – Februarie 2014

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procurorul versus Goran Hadžić (IT-04-75-T).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – February 2014

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also, the situation in question, the procedures, the arguments brought by the parties and the [vezi tot]

Vizualizări 195

Sinteze de jurisprudență – Instanțe Penale Internaționale – Ianuarie 2014

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat:  Secțiunea conține o selecție a celor mai importante decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Tribunalelor Penale Internaționale. Se sintetizează hotărârile și se indică, de asemenea, situația în cauză, procedurile, argumentele aduse de părți și soluțiile pronunțate.

Cuvinte-cheie: Procurorul împotriva lui Vlastimir Đorđević (IT-05-87 / 1-A).

Summaries of Case Law – International Criminal Courts – January 2014

Abstract: The section contains a selection of the most important decisions of the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals. The decisions are summarized and also, the situation in question, the procedures, the arguments brought by the [vezi tot]

Vizualizări 109