Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "culpă"

Unele consideraţii teoretice privind reglementarea instituţiei participaţiei improprii în Codul Penal Român

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Preluată din codificarea anterioară, instituţia participaţiei improprii este consacrată de art. 52 Cod penal. Reglementată în (aceleaşi) modalităţi normative (şi anume: intenţie – culpă; intenţie – lipsă de vinovăţie), participaţia improprie este completată cu prevederile referitoare la forma principală a coautoratului, alături de instigarea improprie şi complicitatea improprie. În limita unui articol de sinteză, autoarea s-a limitat la expunerea unor aspecte teoretice constante, dar şi a unora de noutate, care reies din prevederile normative în vigoare, fiind punctate şi unele aspecte controversate (opinii divergente) în materie.

Cuvinte-cheie: [vezi tot]

Vizualizări 100

Infracțiunea continuată săvârșită din culpă

Autor: Constantin STRAT

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3-4/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Se poate afirma, potrivit prevederilor din Codul penal în vigoare, că se poate comite o infracțiune continuată cu praeterintenție sau din culpă? Dacă în cazul unei pluralități de acte materiale (săvârșite în realizarea aceleiași rezoluții), care, luate fiecare în parte, ar constitui câte o infracțiune distinctă săvârșită cu praeterintenție, se poate susține cu ușurință că ar constitui o infracțiune unică continuată comisă cu forma de vinovăție a praeterintenției[1], în cazul în care actele sunt comise din culpă, răspunsul pare a fi preponderent negativ.

Cuvinte-cheie: infracțiunea continuată; culpă. [vezi tot]

Vizualizări 90

Participația improprie. Analiza unor cazuri particulare

Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Rezumat: Participația improprie este o instituție care a fost reglementată pentru a valida teoriile elaborate de doctrina cu scopul de a acoperi anumite situații care excedeau sferei de reglementare a formelor clasice de participație. Această instituție este una complexă, care poate ridica dificultăți de interpretare și aplicare în situații concrete, scopul acestui articol fiind de a prezenta, mai întâi, câteva considerații generale, care sintetizează o bună parte din doctrina apărută cu privire la participația improprie, precum și de a învedera câteva aspecte relative la participația improprie în cazul [vezi tot]

Vizualizări 90

Vinovăția în cazul infracțiunilor comise de persoana juridică

Autor: Cristina CUCOANIȘ

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 3/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material își propune să abordeze succint una dintre cele mai stridente probleme născute în legătură cu răspunderea penală a persoanei juridice, anume determinarea formei de vinovăție a acesteia, cu referire la raportul dintre vinovăția persoanei juridice și cea a persoanei fizice și oferirea unor aspecte de luat în considerare atunci când se analizează aceste elemente. Totodată, lucrarea atrage atenția asupra riscurilor la care persoana juridică se poate expune dacă nu își duce la îndeplinire obligațiile de control și de supraveghere. 

Cuvinte-cheie: răspundere penală, persoană juridică, formă vinovăție, control, [vezi tot]

Vizualizări 161