Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Cristina Rotaru"

Definiția infracțiunii în noul Cod penal

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2014

Revistă disponibilă: aici

Rezumat realizat de redacție: Viziunea după care a fost elaborată noua legislaţie penală impunea şi formularea unei noi definiţii a infracţiunii. Cea cuprinsă în art. 17 C.pen. din 1968 a fost deseori criticată în doctrină pentru includerea pericolului social printre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, dar şi pentru că nu permitea o clasificare a cauzelor ce înlăturau caracterul penal al faptei, deşi unele din ele vizau antijuridicitatea, iar altele vinovăţia, cu implicaţii negative în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor penale.

Cuvinte-cheie: criminalitate; cauze care înlătură caracterul penal al faptei; sancțiuni penale.

Definition of the crime [vezi tot]

Vizualizări 125

Excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul tratează excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România. În practica judiciară se reține de multe ori incidența textului privind circumstanța atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii amenințate și a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfășurare sau unul consumat.

Non-accountable excessiveness and [vezi tot]

Vizualizări 141

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Studiul este o analiză a articolului 239 din Codul penal, care cuprinde două infracțiuni distincte, incriminarea la alin. (2) nefiind o variantă asimilată celei de la alin. (1). Ambele infracțiuni sancționează comportamentul ilicit al debitorului, încercând să zădărnicească capacitatea creditorului de a-și satisface creanța față de acesta printr-o procedură de executare silită.

Cuvinte-cheie: abuz de încredere; fraudarea creditorului; infracțiune.

Crimes against patrimony by disregarding trust. Breach of trust by defrauding creditors

Abstract: The study is an analysis of Article 239 of the Criminal Code, which contains two distinct offenses, the criminalization in para. (2) being not [vezi tot]

Vizualizări 246

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, Decizia nr. 55 din 11 februarie 2016 (Jurisprudență comentată)

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Decizia discutată are în vedere fapta pârâtului de a refuza restituirea unei sume de bani introduse greșit în contul său și de a o însuși, cauzând astfel un prejudiciu societății (comerciale) care a cauzat eroarea, și care îndeplinește condițiile tipice ale dobândirea proprietății bunului găsit sau ajuns la contravenient prin infracțiune de eroare, prevăzută de articolul 243 alin. (2) din Codul penal. Astfel, noua lege aduce lumină, în sensul introducerii, pe lângă calea dobândirii, a nepredarii bunului în termen de 10 zile de la momentul în care contravenientul a știut că bunul nu [vezi tot]

Vizualizări 116

Cele mai importante modificări privind infracțiunile contra patrimoniului

Autor: Cristina ROTARU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Principalele modificări introduse prin intrarea în vigoare a Noului Cod penal în  materia infracţiunilor contra patrimoniului constau în: stabilirea unor limite de pedepasă adecvate gravităţii acestor fapte, în concordanţă cu cele prevăzute în celelalte legislaţii europene şi cu pedepsele pronunţate în ultimii ani în practica judiciară; introducerea unor noi infracţiuni cum ar fi unele din capitolul privind Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii şi cele din capitolul  Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de [vezi tot]
Vizualizări 107

Excesul neimputabil și circumstanța atenuantă a provocării

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul tratează problema supusa discuție din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România. În practica judiciară se reţine de multe ori incidenţa textului privind circumstanţa atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii ameninţate şi a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfăşurare sau unul consumat.

Cuvinte-cheie: excesul neimputabil; provocarea; circumstanță atenuantă.

Non-accountable excessiveness and the mitigating circumstance [vezi tot]

Vizualizări 206

Dreptul la liberă exprimare –de la perspectiva civilă la cea penală

Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Libertatea de expresie reprezintă unul din fundamentele unei societăţi democratice, dar poate suferi limitări atunci când aduce atingere securităţii naţionale, dreptului şi libertăţii altor persoane. Creaţiile artistice se bucură de protecţia art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dar orice artist care se prevalează de libertatea sa de exprimare îşi asumă îndatoririle şi responsabilităţile impuse de acest text. Drept urmare, nu există o incompatibilitate între existenţa libertăţii de exprimare şi posibilitatea ca autorul creaţiei artistice să poată fi sancţionat [vezi tot]

Vizualizări 166

CARTE: Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice

Autori: Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 7

Disponibil: aici

Descriere: Culegerea de teste grilă are menirea de a-i sprijini pe participanții la diferitele examene ce presupun însușirea unor cunoștințe de Drept penal. Partea specială. Cum nu există examene ideale, pregătirea trebuie adaptată examenelor concrete, indiferent cât de bine sau de rău sunt acestea concepute. Ca atare, grilele prezentate în culegere nu reprezintă decât un simplu „teren de antrenament” pentru participanții la examene, așa cum sunt aceste examene concepute, de regulă, în prezent.

Cuvinte-cheie: drept penal, partea specială, teste grilă.…

[vezi tot]
Vizualizări 146

CARTE: Drept penal. Partea specială II. Curs tematic

Autori: Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 5

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea, după cum şi titlul o indică, îşi propune o abordare tematică, fiind analizate doar acele infracţiuni din Codul penal care fac parte din tematica prevăzută pentru materia Drept penal. Partea specială din semestrul al doilea, conform fișei disciplinei de la Facultatea de Drept a Universității din București. Astfel, lucrarea este destinată, în primul rând, studenţilor, în vederea pregătirii examenului semestrial. Totodată, absolvenţii pot utiliza această lucrare pentru pregătirea examenului de licenţă şi examenelor de intrare în profesie (avocatură, magistratură) pentru partea [vezi tot]

Vizualizări 109

CARTE: Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar

Autori: Valerian Cioclei, Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 4

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea este structurată conform diviziunilor existente în partea specială a noului Cod penal, limitându-se la tematica fixată pentru examenul de an și pentru examenul de licență, la această disciplină. Acest Caiet de seminar se dorește a fi un mijloc de fixare a cunoștințelor de bază în această materie, de aceea cuprinde o scurtă trecere în revistă a noțiunilor teoretice din titlurile și capitolele stabilite în tematică, spețe cu diferite grade de complexitate, întrebări și teste grilă. Caietul nu oferă și rezolvarea spețelor, deoarece, [vezi tot]

Vizualizări 99