Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Cristian Valentin Ștefan"

Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul „Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator” își propune să trateze problematica acesteia utilizând metodă comparației între vechea și nouă reglementare a materiei. Autorul subliniază că dacă în privința condițiilor, deosebirile sunt numai de formă, nu și de conținut, în ceea ce privește tratamentul sancționator există diferențe decurgând din diferența de tratament al concursului, atât cu referire la pedeapsa principala, cât și la pedepsele complementare și accesorii și la măsurile de siguranță.

Cuvinte-cheie: pluralitate intermediară; tratament sancționator.

Considerations upon the intermediate plurality of offences. Terms and [vezi tot]

Vizualizări 121

Observaţii asupra unora dintre noile dispoziţii legale prevăzute în materia individualizării pedepsei

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiu sunt abordate trei aspecte, și anume: definiția pedepsei, prin scopul și funcțiile sale; distincția dintre vechea și noua reglementare a criteriilor de individualizare judiciară a pedepsei; natura juridică a noilor instituţii – renunţarea la pedeapsă şi amânarea pedepsei.

Cuvinte-cheie: Individualizarea pedepsei; renunțarea la pedeapsă; amânarea pedepsei.

Observations on some of the new legal provisions on punishment individualization

Abstract: Three issues are addressed in the study, namely: the definition of punishment, through its purpose and functions; the distinction between the old and the new regulation of the criteria of judicial individualization of punishment; the [vezi tot]

Vizualizări 114

Note de jurisprudență penală. Drept material

Autor: Cristian Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol cuprinde şase note de jurisprudenţă, elaborate pe baza a şase hotărâri judecătoreşti rămase definitive anterior datei de 1 februarie 2014. Aceste note abordează probleme de drept material.

Cuvinte-cheie: jurisprudență penală; drept material.

Titlul lucrării în engleză: Observations regarding Criminal Case Law. Matter law

Abstract: This study includes three jurisprudence notes, developed on the basis of three final judicial decisions, dated before 1 February 2014. These notes broach material law issues. Being in a moment of change, concerning the criminal legislation, it appears necessary and natural the attempt [vezi tot]

Vizualizări 87

CARTE: Studii și note de drept penal și drept procesual penal

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Prezentul demers editorial își propune să reunească în paginile unui volum studiile de doctrină și notele de jurisprudență publicate sub semnătura mea în unele reviste de specialitate, începând cu anul 2010 până în prezent. Este vorba despre studii și note publicate în Dreptul, Caiete de Drept Penal, Revista de Drept Penal, Curierul Judiciar și Pro Lege. Lucrarea concretizează, în acest fel, preocupările mele profesional-științifice din trecutul recent. Trebuie spus că activitatea de practician este cea care mi-a oferit ideile pentru majoritatea studiilor și notelor publicate. Într-adevăr, cele mai multe se inspiră fie din [vezi tot]

Vizualizări 208

Înşelăciune privind asigurările. (1) Urmare imediată. (2) Condiţia ca bunul să fie asigurat


Autor
: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2020

Revistă disponibilă aici

Titlul lucrării în limba engleză: Insurance fraud. 1. Immediate consequence 2. The condition that the good has to be insured

Abstract:

1. The insurance fraud is a danger offence. It is consumed by simply committing the material element. It is irrelevant in this respect whether or not the active subject claims compensation and, if so, whether or not the passive subject (the insurance company) grants the claimed compensation.

2. In the case of an insured good against a breaking and entering theft, the event notified [vezi tot]

Vizualizări 95

Fals în înscrisuri sub semnătură privată


Autor
: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2020

Revistă disponibilă aici

Titlul lucrării în limba engleză: False in acts under private signature

Abstract:

  1. The fact of contributing with support acts to the forgery of an act under private signature and afterwards using the act thus forgered (entrusted for use by the author of the initial forgergy), in order to produce legal consequences, represents co-authored to the false under private signature acts offence.
  2. The fact of contributing, in two occasions to the forgery of two acts under private signature and of using, in one occasion both forged [vezi tot]
Vizualizări 116

Recidivă postexecutorie. Pedepse anterioare succesive. Calculul duratei termenului de reabilitare judecătorească


Autor
: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: În vederea stabilirii stării de recidivă postexecutorie, în ipoteza unor pedepse anterioare succesive, durata termenului de reabilitare judecătorească nu se calculează în mod necesar în funcţie de pedeapsa cea mai grea, ci în funcţie de pedeapsa cea din urmă, aplicată pentru infracţiunea care constituie primul termen al pluralităţii.

Cuvinte cheie: recidivă post executorie, pedepse anterioare succesive, reabilitare judecătorească

Titlul lucrării în limba engleză: Post-execution recurrence. Previous successive punishments. Calculating the duration of the judicial rehabilitation term

Abstract: In order to establish the state [vezi tot]

Vizualizări 176

Mandat european de arestare. Motivul opţional de refuz vizând săvârşirea infracţiunii pe teritoriul României. Criterii şi repere în funcţie de care instanţa se pronunţă asupra executării


Autor
: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Autoritatea judiciară competentă din România poate refuza executarea mandatului european de arestare, dacă acesta a fost emis (în cursul urmăririi) pentru infracţiuni care, potrivit legii penale române, sunt săvârşite pe teritoriul României. Totuşi, incidenţa unui motiv opţional de refuz nu împiedică prin ea însăşi executarea. Trebuie să se examineze toate împrejurările cauzei.

Sintagmei „împrejurări ale cauzei” i se circumscriu diverse criterii în funcţie de care instanţa se pronunţă asupra executării mandatului european de arestare. Un astfel de criteriu este locul unde urmărirea are [vezi tot]

Vizualizări 110

Impunerea pedepsei accesorii în cazul concursului de infracţiuni


Autor
: Cristian Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2020

Revistă disponibilă aici

Titlul lucrării în limba engleză: Enforcing the accessory punishment in the case of a concurrence of offences

Abstract: In the matter of the criminal treatment of a concurrence of offences, the enforcement of the accessory punishment implies a double reference to it: first in the context of establishing it next to an initial principal punishment and then in the context of applying it next to the resulting principal punishment. Only after the accessory punishment is established next to an initial principal punishment, it [vezi tot]

Vizualizări 95

(1) Faptă tipică şi antijuridică îndreptată împotriva siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. Imposibilitatea confiscării vehiculului condus de subiectul activ. (2) Faptă tipică şi antijuridică pentru care prin rechizitoriu s-a dispus clasarea.

Autor: Cristian Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2020

Revistă disponibilă aici

Titlul lucrării în limba engleză: (1) Typical and unlawful act against the safety of traffic on the public roads. The impossibility to confiscate the driven vehicle. (2) Typical and unlawful act for which by the indictment act, the prosecution was ceased)

Abstract: In the event of a typical and unlawful act directed against the safety of traffic on public roads, the vehicle driven by the active subject cannot be confiscated under art. 112 paragraph 1 letter b C. pen. 2. If the confiscation is ordered through the indictment [vezi tot]

Vizualizări 129