Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "criminalitate"

Crimes in Connection with Cryptocurrencies

Autor: Dávid TÓTH

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2019

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The aim of the article is analyzing the criminological aspects of cryptocurrency crimes. The use of cryptocurrencies as a payment method is a relatively new social phenomenon, and criminals have found different ways to misuse them. In many countries – like in Hungary – cryptocurrencies are existing in a legal grey area and they are not valued as an official payment method or not even a cash-substitute payment instrument. As a result of this if somebody counterfeits a cryptocurrency that would not be valued as the crime [vezi tot]

Vizualizări 96

Disorganized Crime

Autor: Flaviu CIOPEC

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The organized crime literature is vast, consisting of thousands of titles, expanding daily. Apart from that, many authors are not very explicit in the manner they use concepts, assuming that “we all understand what we mean when we talk about organized crime”. Therefore, after the predecessors’ attempts to create some order in the conceptual chaos surrounding the study of organized crime, one author has managed to draw attention to a long forgotten issue. This study is about the pioneer work of Peter Reuters and his approach to [vezi tot]

Vizualizări 85

Internetul lucrurilor. Perspectivă juridică

Autor: Anda CRIȘU-CIOCÎNTĂ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Se pare că într-un viitor nu prea îndepărtat „Internetul lucrurilor”, zis și ”Internet of Things” (IoT), va deveni un mod de viață pentru mare parte a omenirii. Într-o redare succintă, Internetul lucrurilor presupune conectarea oricărui dispozitiv la Internet și/sau conectarea mai multor dispozitive între ele, cu scopul de a fi monitorizate și controlate de la distanță. Axarea producătorilor pe cercetări menite să descopere cele mai sofisticate modalități de exploatare a lucrurilor conectate la Internet, precum și goana lor după obținerea rapidă a unor profituri cât mai [vezi tot]

Vizualizări 112

Expertiza criminologică în mecanismul de prevenire a infracționalității

Autor: Valeriu BUJOR, Larisa BUGA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol, autorii, abordează expertiza criminologică ca una din formele necesare în vederea analizei și evaluării actelor normative pentru a se evidenția normele care, ulterior, ar putea contribui la apariția riscurilor criminogene. Autorii încearcă definirea expertizei criminologice și determină caracteristicele acesteia. Se apreciază expertiza criminologică ca un element al mecanismului anticrimă care ar trebui să fie introdus în cadrul legal obligatoriu pentru toate tipurile de acte normative.

Cuvinte-cheie: expertiza criminologică; act normativ; tehnica legislativă; criminalitate; mecanismul anticrimă.

Titlul lucrării în engleză: Criminological expertise in [vezi tot]

Vizualizări 116

Criminologia legii și expertiza criminologică a legii – noi tendințe în cercetarea, învățământul și practica criminologică

Autor: Irina IACUB

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul este consacrat reliefării noii teorii criminologice, precum este criminologia legii, care la rândul său constituie fundamentul unei noi instituții socio-juridice, precum este expertiza criminologică. Pornind de la esența și pericolul criminalității legislative, a legilor criminale și a celor criminogene, autorul argumentează necesitatea conturării și dezvoltării teoriei expertizei criminologice în vederea elaborării instrumentarului științific necesar pentru valorificarea practică a acesteia în activitatea legislativă și normativă a statului, ca măsură absolut necesară pentru prevenirea și contracararea criminalității și asigurării securității criminologice a societății și persoanei. În [vezi tot]

Vizualizări 116

Money laundering by means of offshore companies

Autor: Dragoș-Andrei Nedelcu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2019

Disponibil online: aici.

Abstract: When a criminal activity generates significant profits, the individual or group involved must find a way to control the funds without drawing the attention on the activity concerned or on the persons involved. The criminals manage to hide these resources, changing their form or redirecting the funds to a place where it is less likely that they can draw [vezi tot]

Vizualizări 117

Definiția infracțiunii în noul Cod penal

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2014

Revistă disponibilă: aici

Rezumat realizat de redacție: Viziunea după care a fost elaborată noua legislaţie penală impunea şi formularea unei noi definiţii a infracţiunii. Cea cuprinsă în art. 17 C.pen. din 1968 a fost deseori criticată în doctrină pentru includerea pericolului social printre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, dar şi pentru că nu permitea o clasificare a cauzelor ce înlăturau caracterul penal al faptei, deşi unele din ele vizau antijuridicitatea, iar altele vinovăţia, cu implicaţii negative în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor penale.

Cuvinte-cheie: criminalitate; cauze care înlătură caracterul penal al faptei; sancțiuni penale.

Definition of the crime [vezi tot]

Vizualizări 115

Aspecte particulare ale tacticii audierii martorilor la infracțiunile de corupție

Autor: Andriana Cotorobai

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.4/2019.

Disponibil onlineaici.

Abstract: The hearing of the witnesses is one of the most important absolutely necessary stages, in
distinguishing in the criminal pursuit phase, and requires observance in all circumstances,
irrespective of the degree of difficulty of the case. The hearing of the witnesses concerning the
corruption cries represents the most important stage in the criminal pursuit phase, as the statements
of the witnesses that have information related to corruption crime can represent basic evidence in
finding the truth and settling the case. Corruption, in the historical perspective constitutes the
phenomenon based on the [vezi tot]

Vizualizări 111

CARTE: Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat de: Editura C.H. Beck

Anul apariției: 2016

Disponibil: aici

Descriere: Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă, pe de o parte, un factor structural de mare importanță pentru sprijinirea economiei și a societății în general, iar, pe de altă parte, contribuie la dezvoltarea științifică și culturală a unui stat, mai ales în contextul actual dominat de fenomenul globalizării. Lucrarea abordează o componentă importantă a problematicii fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană statelor membre, și anume cea a protecției prin instrumente instituționale și mijloace de drept penal. Aceasta este rezultatul unui studiu efectuat de un practician-magistrat care încearcă și reușește [vezi tot]

Vizualizări 171

Referințe istorice și precedente doctrinare ale Criminologiei din România

Autor: Nelu Dorinel Popa

Publicat în: Revista Universul Juridic 4/2021

Articol disponibil onlineaici.

Abstract: The article contains a history of Criminology in Romania, which was born at the beginning of the twentieth century as an integral part of criminal science, and later, with the appearance of the „Criminology Course” by Professor Traian Pop in 1928, it became an independent legal discipline, with a very important role in preventing and effectively combating the criminal phenomenon.
Also, the article refers, in chronological order, to the main moments and reference works that appeared during the evolution of Criminology in Romania.
Until 1989, [vezi tot]

Vizualizări 129