Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "criminalitate informatică"
Featured

CARTE: Tratat de criminalitate informatică. Vol. I

Autor: George Zlati

Editura: Solomon

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Tratatul de criminalitate informatică (vol. I) este prima lucrare autohtonă care își asumă o analiză juridică cu adevărat aprofundată, dar în același timp multidisciplinară, a fenomenului criminalității informatice.

Din start, scopul declarat al lucrării este acela de a acoperi lipsurile actuale identificate în literatura de specialitate autohtonă și de a oferi soluții jurisprudențiale lipsite de echivoc la diverse probleme ce au generat o practică judiciară neunitară sau soluții discutabile în plan juridic. Deși ocazional analiza este una în plan conceptual, centrul de greutate al acestui tratat constă [vezi tot]

Vizualizări 274
Featured

Tehnologia blockchain, monedele virtuale și dreptul penal

Autor: avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2021

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prin intermediul acestui articol autorul și-a propus în primul rând să lămurească din punct de vedere tehnic și terminologic noțiuni relevante pentru ecosistemul blockchain. Au fost analizate în acest sens noțiuni sau sintagme precum blockchain, mecanism de consens Proof of Work sau Proof of Stake, monedă virtuală, cripto-activ, portofel digital, platformă de schimb centralizată sau descentralizată, adresă publică din blockchain, cheie criptografică publică și privată, seed phrase etc. Dincolo de aceste clarificări de ordin tehnic și terminologic, autorul și-a propus să analizeze cadrul normativ [vezi tot]

Vizualizări 258

Fraudă informatică sau înșelăciune?

Autor:  Mihai-Adrian Dinu

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: criminalitate informatică; înșelăciune; fraudă informatică.…

[vezi tot]
Vizualizări 109

The organised criminal phenomenon on the Internet

Autori: Zoltán András NAGY, Kitti MEZEI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The use of Internet offers wide range of available features for cybercriminals which are exploited by them such as anonymization, encryption and virtual currencies, creating constant challenges for law enforcement. Cybercrime is getting more sophisticated and increasing in scale and impact. Cybercrime has also become a big profit-driven illegal and service-based industry and created the Crime-as-a-Service business model. It lured even the traditional mafia-style criminal organizations into the cyberspace since they are able to expand and transfer their offline activities. The present paper analyses [vezi tot]

Vizualizări 83

Unele provocări juridico penale ca urmare a evoluţiei tehnologiei informaţiei

Autor: Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Ca urmare a evoluţiei generale a tehnologiei, evoluţia accelerată, din ultima perioadă, a tehnologiei informaţiei şi a internetului (a relaţiilor şi interacţiunilor umane în mediul virtual, fie acestea de tip social, economic, politic etc.) ridică şi problema adaptării dreptului, a evoluţiei normelor juridice, astfel încât să reglementeze şi să protejeze persoanele în acest relativ nou, dar tot mai prezent cadru de manifestare (în cheie modernă) a raporturilor juridice. Această constatare obiectivă se impune inclusiv din perspectiva necesităţii de adaptare a cadrului normativ juridico-penal la noile realităţi, [vezi tot]

Vizualizări 135

Particularităţi ale limitării libertăţii de exprimare pe internet în cazul discursului urii (hate speech)

Autor: Carmen MOLDOVAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Libertatea de exprimare nu constituie un drept absolut. Exercitarea sa poate fi restrânsă, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute în instrumentele juridice internaţionale şi naţionale, atunci când se aduce atingere altor drepturi şi interese legitime individuale sau colective, prin discursuri sau mesaje ce depăşesc sfera acceptabilă a criticii şi constituie derapaje în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare. Discursul urii (hate speech) constituie un astfel de derapaj, care prezintă valențe particulare în cazul difuzării şi răspândirii mesajelor sau discursurilor ce pot fi încadrate în această formă de [vezi tot]

Vizualizări 93

Cyberwarfare-ul – O formă actuală de conflict

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul prezintă şi analizează aspecte referitoare la fenomenul cyberwarfare-ului. Cyberwarfare-ul reprezintă un conflict bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, ce implică efectuarea unor atacuri motivate politic asupra informaţiei şi a sistemelor informatice. Un atac referitor la cyberwarfare cuprinde încălcări ale legilor, politicilor sau ale altor reglementări de la nivel naţional şi internaţional, acest aspect contribuind de cele mai multe ori la încadrarea fenomenului de cyberwarfare în sfera de aplicare a criminalităţii informatice. În acest articol se efectuează o analiză şi asupra principalelor instrumente şi norme [vezi tot]

Vizualizări 68

Dificultăți de ordin criminalistic în investigarea infracțiunilor informatice

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Societatea actuală îşi desfăşoară majoritatea activităţilor utilizând tehnologia digitală, fapt care aduce numeroase beneficii, dar care, în acelaşi timp, creează premisele unor infracţiuni specifice. Investigarea unor astfel de infracţiuni necesită dezvoltarea unei metodologii criminalistice speciale. Prezenta lucrare îşi propune să identifice modalităţile prin care pot fi descoperite asemenea infracţiuni şi cum pot fi identificaţi infractorii, evidenţiind, în acelaşi timp, dificultăţile cu care se confruntă investigatorii în anchetarea unor astfel de fapte antisociale. Dificultăţile pot apărea, de exemplu, atunci când infractorii îşi ascund adresa de IP, [vezi tot]

Vizualizări 75

Unele aspecte privind investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Investigarea infracțiunilor cibernetice se referă atât la o latură juridică caracterizată de legislația în vigoare privind criminalitatea informatică, cât și la o latură tehnică și științifică determinată de metodologiile și tehnicile de investigare utilizate în vederea realizării probelor digitale. Infracțiunile cibernetice se deosebesc de infracțiunile clasice prin caracteristici mai esențiale, care se transformă în avantaje reale pentru făptuitori: anonimatul; caracterul transfrontalier; credibilitate; simplitate; viteză; costuri foarte mici. Metodologia de investigare criminalistică a infracțiunilor cibernetice reprezintă „practicile, procedurile și tehnicile utilizate pentru a colecta, stoca, analiza și prezenta informații și dovezi care sunt obținute printr-o investigație criminalistică a [vezi tot]

Vizualizări 83

Cloud Computing –Mediul propice pentru criminalitatea informatică

Autor: Bogdan Alexandru URS
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 3/2018
Revistă disponibilă:
aici
Cuvinte-cheie:
criminalitate informatică; Cloud Computing; infracțiune în Cloud; infracțiuni pe internet; infractori cibernetici; Cloud ca țintă; Cloud ca instrument;
Cloud Computing – The adequate environment for cybercrime
Abstract:
Cloud Computing is one of the most innovative technologies in the history of computing. It is radically changing the way how information technology services are created, delivered, accessed and managed. Cloud Computing enables the same services and user content to be delivered to any user device, whether a mobile phone, desktop or tablet [vezi tot]

Vizualizări 83