Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "criminalistică"

The challenges of procuring forensic evidence and criminal proceedings in Kenya

Autor: Boaz Oyoo Were

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: The present paper explores the challenges of procuring forensic evidence in Kenya and the impact of those challenges on the criminal justice system. In particular, this article explicates that the effective administration of criminal justice in Kenya partly, and importantly, relies on forensic science. With a growing population nearing fifty million people, coupled with the threat of terrorist attacks, the Kenyan government has every good reason to enhance its surveillance and forensic capabilities not only in the service of its population, but also in [vezi tot]

Vizualizări 58

Notion, Tendencies, Milestones, Principles of Criminalistics

Autor: CSABA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2017

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 54

O privire în viitor: tendințele investigației criminalistice la nivel european

Autor: Augustin Lazăr, Marius Foitoș, Alexandru Georgescu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: investigație; criminalistică; proba științifică în materie penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 100

Repere pentru înțelegerea rolului spectroscopiei în investigația criminalistică

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să facă o scurtă analiză a metodelor spectroscopice și să prezinte utilitatea lor în Criminalistică. Sunt expuse principiile după care funcționează spectroscopia și sunt prezentate principalele tipuri de spectroscopie. Datorită importanței pe care o are spectroscopia Raman în realizarea investigației criminalistice, ultima parte a lucrării se concentrează pe acest tip de spectroscopie, prezentând tehnicile care permit utilizarea ei în Criminalistică, precum și câteva situații concrete în care spectroscopia Raman duce la obținerea unor rezultate foarte importante pentru investigația criminalistică.

Cuvinte-cheie: criminalistică; spectroscopie; [vezi tot]

Vizualizări 95

Criminalistica predictivă – un reper important în evoluţia criminalisticii

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment 2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Lucrarea de faţă analizează un aspect mai puţin studiat în literatura de specialitate, şi anume potenţialul Criminalisticii de a contribui la prevenirea săvârşirii infracţiunilor. Concret, sunt explorate modalităţile prin care informaţiile din sfera Criminalisticii pot fi folosite pentru a preveni săvârşirea de fapte antisociale, atât în mod fizic, cât şi în mediul virtual. Modalităţile analizate de prezenta lucrare au în vedere rezultatele preventive care pot fi obţinute prin integrarea datelor furnizate de Criminalistică în programe informatice. În ceea ce priveşte prevenirea în mod fizic a [vezi tot]

Vizualizări 73

Dificultăți de ordin criminalistic în investigarea infracțiunilor informatice

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Societatea actuală îşi desfăşoară majoritatea activităţilor utilizând tehnologia digitală, fapt care aduce numeroase beneficii, dar care, în acelaşi timp, creează premisele unor infracţiuni specifice. Investigarea unor astfel de infracţiuni necesită dezvoltarea unei metodologii criminalistice speciale. Prezenta lucrare îşi propune să identifice modalităţile prin care pot fi descoperite asemenea infracţiuni şi cum pot fi identificaţi infractorii, evidenţiind, în acelaşi timp, dificultăţile cu care se confruntă investigatorii în anchetarea unor astfel de fapte antisociale. Dificultăţile pot apărea, de exemplu, atunci când infractorii îşi ascund adresa de IP, [vezi tot]

Vizualizări 75

Provocări contemporane privind utilizarea expertizei în procesul penal

Autor: Ancuța Elena FRANȚ

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune să evidențieze o serie de probleme privind realizarea expertizei în procesul penal contemporan. De exemplu, una dintre aceste probleme se referă la dreptul părților și subiecților procesuali principali de a se implica în activitatea de expertiză realizată de către expert. O altă problemă constă în a stabili dacă este necesar ca laboratoarele de expertiză să îndeplinească anumite condiții stricte pentru a fi acreditate sau dacă legislația referitoare la aceste laboratoare poate fi permisivă. Un posibil răspuns ar putea fi găsit printr-o [vezi tot]

Vizualizări 83

Consideraţii privind implicațiile monedelor virtuale în sfera infracţională şi modalități de investigare a infracţiunilor săvârşite prin intermediul lor

Autor: Marius-Cosmin MACOVEI, Rareş-Vasile VORONEANU-POPA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezenta lucrare analizează aspecte de ordin general privind implicațiile monedelor virtuale în sfera infracțională și modalități abordate de experți criminaliști în cercetarea infracțiunilor economico – financiare săvârșite cu ajutorul acestora. Monedele virtuale sau criptomonedele reprezintă un fenomen complex și se află într-o permanentă evoluție de cel puțin zece ani, fapt ce coincide cu dezvoltarea ansamblului de metode, procese, operații făcute sau aplicate asupra materialelor și datelor denumit tehnologie, care ocupă un loc vital în ,,lumea reală”. Datorită caracterului imprevizibil, speculativ și subteran, dar [vezi tot]

Vizualizări 146

Fenomenul îmbogățirii ilicite: aspecte criminalistice

Autor: Ivan UNGUREAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr.1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Lucrarea analizează fenomenul îmbogățirii ilicite, ca act conex infracțiunilor de corupție, prin paradigma conturului criminalistic a categoriilor respective de fapte prejudiciabile, care comportă noi năzuințe și interese teoretico-practice de dezvoltare, pe măsură ce acest flagel subminează valorile etice, instituțiile democratice, justiția și statul de drept, afectează dezvoltarea durabilă a statelor și a comunității internaționale în ansamblu. Implicațiile acestui fenomen în diferite domenii, inclusiv în cel economic și resurselor bugetare sunt complexe așa cum sugerează multitudinea de studii din literatura de specialitate internațională, însă totodată, trebuie [vezi tot]

Vizualizări 161

Elemente cu specific feminin ce pot fi incidente în cadrul unei investigații criminalistice

Autor: Lavinia-Mădălina ADAM

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a atrage atenția asupra problematicii pe care o ridică implicarea femeilor în întreaga activitate criminalistică în diferite ipostaze. Astfel, principalele idei abordate sunt aspectele deosebite ce se conturează în momentul în care investigația criminalistică este efectuată de către o reprezentantă a sexului feminin în contextul existenței unor tendințe ascendente în ceea ce privește interesul pentru acest domeniu și în momentul în care printre persoanele cercetate se află și femei. În esență, este vorba despre constatarea diferențelor dintre cele două sexe [vezi tot]

Vizualizări 83