Autor: Cristina ROTARU-RADU

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Libertatea de expresie reprezintă unul din fundamentele unei societăţi democratice, dar poate suferi limitări atunci când aduce atingere securităţii naţionale, dreptului şi libertăţii altor persoane. Creaţiile artistice se bucură de protecţia art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, dar orice artist care se prevalează de libertatea sa de exprimare îşi asumă îndatoririle şi responsabilităţile impuse de acest text. Drept urmare, nu există o incompatibilitate între existenţa libertăţii de exprimare şi posibilitatea ca autorul creaţiei artistice să poată fi sancţionat [vezi tot]