Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest studiu analizează noile reglementări ale art. 10 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea nr. 55/2021, prin care s-au instituit o cauză de aplicare a amenzii, obligatorie sau facultativă, în funcţie de cuantumul prejudiciului reparat şi, respectiv, o cauză specială de nepedepsire în cazul plăţii integrale a prejudiciului, majorat cu 20%, la care se adaugă creanţele fiscale accesorii.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, fraudă fiscală, amendă, prejudiciu, creanţe fiscale
accesorii.

The causes of the application of the penalty of [vezi tot]