Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "convenție"

Mutual legal assistance in Criminal matters

Autor: Oana Șt. C. Chicoș

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2014

Disponibil onlineaici.

Abstract: Globalization, which marks the beginning of the 21st century, has an impact on crime as well, which has acquired new transnational meanings in the recent years. Freedom of movement of people within the European Union has an undesirable effect on the trans-European crime, due to the lack of effective measures to prevent and combat this phenomenon. If in the past a stress was laid on the mutual support offered among states in extradition proceedings and the concept of „international legal assistance in criminal matters” was used, at present, [vezi tot]

Vizualizări 152

Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

Autor: GHENICI Otilia

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn afara cazurilor comune de revizuire, noul Cod de procedură penală, în termeni similari cu cel anterior, reglementează şi un caz special, respectiv revizuirea întemeiată pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) – art. 465 C. proc. pen.

Există caz de revizuire atunci când se constată printr-o hotărâre a CEDO de condamnare sau de scoatere a cauzei de pe rol, în urma unei soluţionări amiabile a litigiului dintre stat şi reclamanţi, că s-au încălcat prevederile Convenţiei europene sau a protocoalelor adiţionale care fac parte din Convenţie, [vezi tot]

Vizualizări 136