Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Convenția Europeană a Drepturilor Omului"

Despre grațiere, legalitate, umanism și proporționalitate

Autor: Mihai Adrian HOTCA

Publicat în: 2017, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: Convenția Europeană a Drepturilor Omului; Curtea Constituțională; grațiere; legalitate; proporționalitate; umanism.…

[vezi tot]
Vizualizări 133

Drepturile și libertățile fundamentale în contextul implementării metodologiei privind investigarea infracțiunilor de corupție

Autor: Mihail GORINCIOI

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Jurisprudența în materie penală stabilește o viziune destul de largă asupra aspectelor referitoare la dimensiunea fenomenului de corupție, precum și cu privire la mijloacele de urmărire penală. Unii practicieni anticorupție au susținut că principiile drepturilor omului constituie obstacole în calea aplicării legii anticorupție. În contradictoriu, majoritatea mișcărilor pentru drepturile omului au susținut că anumite practici anticorupție amenință principiile drepturilor omului în contextul luptei împotriva corupției. Deși există perspective destul de exagerate privind existența unor tensiuni dintre drepturile omului și metodologia de investigare a infracțiunilor [vezi tot]

Vizualizări 116

Committing the offense using acts of cruelty or degrading treatments

Autor: Simona Elena Tașcu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2016

Disponibil onlineaici.

Abstract: Acts of cruelty and degrading treatments are factors which incompatibility with democratic society values is consecrated in national and international acts, generating vast jurisprudence. The Romanian Criminal Code regulates these aspects within the aggravating circumstances of the individualisation of punishment, subsequent to the pointing out of an increased and concrete social danger of the offense and a higher dangerous character of the perpetrator. The European Convention on Human Rights, in addition to other international instruments, consecrates the ban of torture and inhuman and degrading treatments. 

Keywords: cruelty; degrading treatments; Criminal [vezi tot]

Vizualizări 185

Obligaţia judecătorilor de a motiva deciziile de arestare. Arestul la domiciliu reprezintă o privare de libertate în sensul art. 5 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale

Autor: Remus Jurj-TUDORAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prin Hotărârea din 5 iulie 2016, în cauza Buzadji contra Republicii Moldova (cererea nr. 23755/07), Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare C.E.D.O. sau Curtea de la Strasbourg) a hotărât, în unanimitate, că a fost încălcat art. 5 paragr. 3 (dreptul la libertate și siguranță) din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare Convenția).

Cuvinte-cheie: arest la domiciliu; Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale.

Titlul lucrării în engleză: The obligation of judges to motivate the arrest decisions. House arrests are [vezi tot]

Vizualizări 188

CARTE: Cauzele justificative în dreptul penal român

Autor: Maria NICOLA

Editura: C. H. Beck

Anul apariței: 2019

Disponibil onlineaici.

Despre lucrare: În lucrare sunt examinare opiniile, teoriile care s-au conturat în timp cu privire la cauzele justificative, și sunt redate argumente noi, generate de consacrarea legislativă a acestora. Noul Cod penal cuprinde dispoziţii cu privire la anumite cazuri în care aplicarea legii penale este înlăturată şi realizează, pentru prima dată, o sistematizare a acestora.

Cuvinte-cheie: cauze justificative; drept comparat; legitimă apărare; starea de necesitate; exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii; consimţământul persoanei vătămate; Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.…

[vezi tot]
Vizualizări 151

Neregularitatea actului de sesizare a instanţei constând în hotărârea judecătorului de cameră preliminară, pronunţată în urma soluţionării plângerii împotriva soluţiei de netrimitere în judecată. Remedii juridice

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 1/2020

Revistă disponibilă: aici.

Cuvinte-cheie: C. proc. pen.; art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c); art. 346; art. 371; Convenția Europeană a Drepturilor Omului; art. 6.

Keywords: C. proc. pen.; art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c); art. 346; art. 371; European Court of Human Rights; art. 6.

[vezi tot]
Vizualizări 93