Autor: Gavril PARASCHIV

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută la art. 297 alin. (1) C. pen. are conținutul juridic formulat în termeni foarte generali (menținut într-o oarecare măsură și după modificarea operată prin OUG nr. 13/2017), astfel că în acesta pot să fie încadrate toate faptele săvârșite prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, dacă se produc urmările arătate în norma de incriminare, indiferent de gravitatea lor ori a condițiilor în care au fost comise. Astfel, până la o modificare legislativă corespunzătoare, rămâne în sarcina organelor judiciare să stabilească [vezi tot]