Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Constantin Sima"

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă aspectele juridice care decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv procedura examinării fizice.

Cuvinte-cheie:examen fizic; procedura de succesiune; consimţământ; autorizare; procedura criminala.…

[vezi tot]
Vizualizări 154

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislații procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv independența magistratului – condiție a unui proces echitabil.

Cuvinte-cheie: independența magistraților;proces echitabil;procedura penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the magistrate’s independence – condition of a fair trial.

Keywords: independence of magistrates;fair trial;criminal [vezi tot]

Vizualizări 109

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat:  Articolul ține în revistă problemele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv renunțarea la urmărire penală și internarea nevoluntară.

Cuvinte-cheie: renunțare la urmărire penală;spitalizare involuntară;procedură penală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely waiver of prosecution and involuntary hospitalization.

Keywords: waiver of prosecution;involuntary hospitalization;criminal procedure.…

[vezi tot]
Vizualizări 140

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv restabilirea situației anterioare în cazul autovehiculelor care au făcut obiectul unei infracțiuni.

Cuvinte-cheie: restabilirea situației anterioare; vehicul; obiectul unei infracțiuni; procedura criminală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely restoring of the previous situation in the case [vezi tot]

Vizualizări 103

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul este dedicat unor subiecte de actualitate și de larg interes din procedura penală română, și anume: comisia rogatorie și limitele acesteia și preluarea cauzelor de la parchetele ierarhic inferioare.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: he article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the rogatory commission and its limits in Romanian criminal proceedings and the taking the casese from the hierarchically inferior prosecutor’s offices.

Key-words: The [vezi tot]

Vizualizări 109

Probleme de drept apărute în aplicarea noii legislaţii procesual penale

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul trece în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, și anume comunicare soluției de clasare și posibilitatea transmiterii datelor personale ale magistratului.

Cuvinte-cheie: comunicare soluție de clasare; date cu caracter personal; magistrat; procedura penală.

Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely the presentation of [vezi tot]

Vizualizări 93

Raporturile dintre sistemul juridic şi sistemul securităţii naţionale (II)

Autor: Constantin Sima Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017 Disponibil online: aici. Articol legat de: dosar. Cuvinte-cheie: sistemul dreptului; sistemul juridic; sistemul judiciar; subsistemul securității naționale [vezi tot]
Vizualizări 104

Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul suspendării condiționate a executării pedepsei

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2022

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul oferă soluții unei probleme apărute în practica judiciară: dacă regimul suspendării condiționate a executării pedepsei, sub aspectul revocării, este cel prevăzut în Codul penal din 1969, ca urmare a aplicării art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, în cazul în care pedeapsa principală aplicată pentru infracţiunea comisă anterior datei de 1 februarie 2014 a fost stabilită potrivit Codului penal actual, iar modalitatea de executare a fost dispusă potrivit Codului penal din 1969, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, în condiţiile în [vezi tot]

Vizualizări 202

Temeiurile reținerii și ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală

Autori: Alexandru ȚUCULEANU, Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Reținerea și arestarea preventivă sunt plasate printre cele mai importante instituții de drept procesual penal. Adoptarea noii legislații procesuale penale privind reținerea și arestarea preventivă ridică problema analizei elementelor de noutate cuprinse de noile dispoziții legale, precum și problema conformității acestora cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; reținere; jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

The conditions of the remand on custody and the preventive detention in the regulation of the New Code of Criminal Procedure

Abstract: The remand on custody and the preventive detention are placed [vezi tot]

Vizualizări 120

Precizări privind condițiile arestării preventive

Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Noul Cod penal, spre deosebire de cel anterior, nu mai prevede o limită minimă sub care măsura arestării preventive nu poate fi luată. De aici, concluzia greșită a unor autori, că măsura arestării preventive poate fi luată pentru orice infracțiune, indiferent dacă autorul este infractor primar sau recidivist. 

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; limitele arestării preventive.

Remarks regarding the conditions of pre-trial arrest

Abstract: The new Criminal code, unlike the old one, does not provide a limit under which the measure of pre-trial arrest can not be applied. This lead to the [vezi tot]

Vizualizări 81