Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "consecințe deosebit de grave"

Deturnarea de fonduri din bugetele Uniunii Europene

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Deturnarea de fonduri constă în schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În dispoziţiile analizate este incriminată şi fapta de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă aceasta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Dacă faptele menţionate au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale [vezi tot]

Vizualizări 157

Obţinerea ilegală de fonduri ale Uniunii Europene. Tendinţe jurisprudenţiale

Autor: Daniel GRĂDINARU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri ale Uniunii Europene constă, potrivit actualei reglementări, în folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Aceasta poate fi de asemenea săvârşită prin omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta [vezi tot]

Vizualizări 124

Cazul special de revizuire întemeiat pe o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal

Autor: GHENICI Otilia

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn afara cazurilor comune de revizuire, noul Cod de procedură penală, în termeni similari cu cel anterior, reglementează şi un caz special, respectiv revizuirea întemeiată pe o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) – art. 465 C. proc. pen.

Există caz de revizuire atunci când se constată printr-o hotărâre a CEDO de condamnare sau de scoatere a cauzei de pe rol, în urma unei soluţionări amiabile a litigiului dintre stat şi reclamanţi, că s-au încălcat prevederile Convenţiei europene sau a protocoalelor adiţionale care fac parte din Convenţie, [vezi tot]

Vizualizări 145