Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "condamnare"

Efectuarea convorbirilor telefonice din penitenciar, de către persoanele condamnate – de la vocație la exercițiu

Autor: Radu Vlad POJAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2019

Disponibilaici.

Rezumat realizat de redacție: Obiectivul principal este analiza situației actuale a dreptului persoanei condamnate de a efectua convorbiri telefonice, având în vedere condiționarea exercitării efective a acestui drept de existența sumelor necesare achitării costurilor eferente și identificarea unor soluții pentru ca tratamentul aplicat persoanei condamnate să nu contravină exigențelor impuse de documentele internaționale. Soluțiile adoptate de legislația și jurisprudența românească în materie, în general, sunt conforme cu regulile internaționale în domeniu, prezentând similarități cu soluțiile adoptate de alte state europene. Pentru protecția acelor persoane condamnate, vulnerabilizate suplimentar de lipsa mijloacelor financiare, se impune [vezi tot]

Vizualizări 81

Marja de apreciere a judecătorului penal în aplicarea confiscării extinse

Autor: Flaviu CIOPEC

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 1/2015

Disponibil onlineaici.

The judge’s margin of appreciation in ruling upon extended confiscation in a criminal trial

Abstract: The institution of extended confiscation has inevitably entailed the change of some classical concepts of criminal law, being the expression of a particular way of achieving penal repression, in the context of the fight against organized crime and corruption. The extended confiscation mechanism implies resorting to vague notions, such as “the judge’s conviction” or “obvious disproportion” and using a lower evidentiary standard (indirect or circumstantial evidence) for proving the crime activities which led to the [vezi tot]

Vizualizări 124

Consideraţii asupra aplicabilităţii beneficiului cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, art. 30 din Legea nr. 656/2002 şi art. 367 alin. (5) C. pen.

Autor: Gabriela RADUCAN
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2019
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze dacă beneficiul cauzei de reducere la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, consacrat prin art. 15 din O.U.G. nr. 78/2016, care reia întocmai norma art. 18 din Legea nr. 508/20042 (în cazul infracţiunilor de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), art. 30 din Legea nr. 656/2002 (în cazul infracţiunilor de spălare a banilor) şi, respectiv, art. 367 alin. (5) C. pen. (în cazul infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat) se aplică şi persoanei care, comiţând una dintre [vezi tot]

Vizualizări 119

Scurte consideraţii cu privire la infracţiunea asimilată celei de contrabandă

Autor: Ancuța Blanariu

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil online: aici.

[vezi tot]
Vizualizări 123

I.C.C.J., Secţia penală, Decizia din 28 martie 2013 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana ILIE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Decizia Înaltei Curți pronunțată în dosarul 421/36/2011 cuprinde aspecte interesante referitoare la condamnarea unei persoane juridice pentru infracțiunea de dare de mită, care fac necesară analiză schemei infracțiunii, precum și la pedeapsa principala a amenzii și la pedeapsa complementară a afișării sau difuzării hotărârii de condamnare aplicată de instanța.

Cuvinte-cheie: societate cu răspundere limitată; mită; amenda.

High Court of Cassation and Justice, Decision of 28th of March 2013 (Case law)

Abstract: High Court’s decision pronounced in case no. 421/36/2011 contains interesting aspects concerning the conviction of a legal person for the offense of bribery, that demands [vezi tot]

Vizualizări 130