Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "concurs de infracțiuni"

Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracţiuni în prevederile noului Cod penal

Autor: Costel NICULEANU

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.

Critical opinion on the penalty in the event of multiple offenses within the new Criminal Code

Rezumat: Cu toate că menţine sistemul contopirii juridice pentru sancţionarea concursului de infracţiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicării la pedeapsa cea mai grea a unui spor fix de pedeapsă reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru infracţiunile concurente. Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsă nu mai permite instanţei de judecată să aprecieze, de la caz la caz, în funcţie de numărul şi gravitatea infracţiunilor concurente şi de [vezi tot]

Vizualizări 80

Aspecte teoretice și practice privind sancţionarea infractorilor minori

Autor: Vali Ștefania ILEANA-NIŢĂ

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Conform dispoziţiilor actualului Cod Penal, infractorul minor care a săvârșit fapte penale, beneficiază de un regim special pentru infracţiunile săvârșite, în comparaţie cu infractorul major, fiindu-i aplicate doar măsuri educative neprivative sau privative de libertate. În aceste condiţii, pluralitatea de infracţiuni în cazul infractorului minor este tratată în mod diferit de legiuitor, faţă de pluralitatea de infracţiuni săvârșite de un infractor major.

Cuvinte-cheie: măsuri educative privative și neprivative de libertate; concurs de infracţiuni; tratamentul sancţionator.

Theoretical and practical aspects regarding the sanctioning of a juvenile offender

[vezi tot]
Vizualizări 105

Pedeapsa Girafă

Autor: Valerian Cioclei

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 127

Scurte considerații asupra încadrării juridice a faptei constând în oferta de mită făcută, în aceeași împrejurare, mai multor funcționari publici

Autor: Daniela Peicu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: bani; concurs de infracțiuni; beneficii; infracțiune continuă; subiect pasiv principal; subiect pasiv secundar; unitate naturală de infracțiune

Abstract: In the doctrine and judicial practice there are controversies regarding the judicial classification of the act of giving bribery in the hypothesis in which the bribe offer made, in the same circumstance, aims at many public clerks.

In the survey, the author concludes that it is imposed the retaining of a simple offence of giving bribery, taking into consideration that it was affected a social value – work relations –, there is [vezi tot]

Vizualizări 124

Aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din noul Cod penal, în ipoteza unui concurs de infracțiuni, dintre care unele sunt prevăzute în acest cod, iar altele, în legi speciale

Autor: Ana-Maria Pîrvu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: aplicarea legii penale mai favorabile; concurs de infracțiuni

Abstract: In the article, the author presents a hypothetical situation regarding the application of the more favorable criminal law, according to the provisions of art. 5 of the new Criminal Code, in the case of concurrent offences, some of which are stipulated in this code, and some in special laws, finally expressing their opinion on the issues addressed.

Keywords: application of more favorable criminal law; concurrent offences…

[vezi tot]
Vizualizări 92

Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul minorilor

Autor: TOMA Ștefan-Alexandru

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatNoul Cod penal a modificat substanţial regimul juridic al răspunderii penale a minorilor, atât sub aspectul sancţiunilor de drept penal ce pot fi aplicate acestora, cât şi în privinţa tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni. Sub acest ultim aspect, referitor la concursul de infracţiuni, se remarcă o serie de reguli aplicabile în funcţie de natura măsurilor educative, privative sau neprivative de libertate, precum şi de momentul constatării concursului. Interpretarea şi aplicarea acestor norme nu sunt lipsite de dificultăţi, putând conduce la soluţii diferite.

Cuvinte-cheie: minor, concurs de infracţiuni, măsuri educative.

Titlul [vezi tot]

Vizualizări 142

Pedeapsă rezultantă iniţială, aplicată pentru un concurs de infracţiuni, a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform Codului penal anterior. Noua infracţiune, săvârşită după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale. Pluralitate intermediară de infracţiuni. Modalitatea de obţinere a pedepsei rezultante finale

Autor: ŞTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă inculpatul săvârşeşte o nouă infracţiune, după intrarea în vigoare a Codului penal actual şi în termenul de încercare al suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse rezultante iniţiale aplicate conform Codului penal anterior pentru un concurs de infracţiuni, iar toate infracţiunile, pentru care s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, intră în structura unei pluralităţi intermediare, paşii pentru obţinerea pedepsei rezultante finale sunt următorii:

a) în temeiul art. 96 alin. (4) C.pen. actual, revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei rezultante iniţiale aplicate conform Codului penal anterior;

b) descontopirea pedepsei [vezi tot]

Vizualizări 80

Soluţionarea plângerilor penale privind infracţiuni prevăzute de Codul muncii. Obligaţiile procurorului

Autor: Elena-Andreea FRASIE

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2014

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Cele mai grave dintre faptele ilicite pe care angajatorul le poate săvârşi împotriva salariatului sunt incriminate de lege ca infracţiuni, iar salariatul are un singur mijloc de apărare: plângerea penală. Pentru ca plângerea penală să aibă eficienţă, să-şi poată atinge scopul, toate sistemele de drept ale lumii prevăd o condiţie esenţială: procurorul să nu fie abuziv. Procurorul abuziv are o caracteristică anume care-l defineşte prin excelenţă: el neagă evidenţa. Tocmai asta s-a întâmplat într-un caz recent: pentru a dispune neînceperea urmăririi penale împotriva angajatorului acuzat de săvârşirea unui concurs [vezi tot]

Vizualizări 67

Reflecții privind tratamentul penal al concursului de infracțiuni și al recidivei

Autor: Cristian MITRACHE

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2018

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Acest material are la bază comunicarea științifică făcută în cadrul conferinței „4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale” ce a avut loc la Facultatea de Drept, Universitatea din București, 16-17 martie 2018. Au fost abordate mai multe subiecte legate de tratamentul penal al concursului de infracțiuni și al recidivei. S-a adus în discuție posibilitatea  sancționării diferențiate a concursului formal față de concursul real de infracțiuni. Au fost reliefate controversele ce ar putea apărea în ipoteza infracțiunilor concurente, judecate separat, pentru care s-au stabilit numai [vezi tot]

Vizualizări 129

Posibilitatea reținerii, în concurs real, a infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b)/art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 și a celei prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care desfășurarea acțiunii incriminate prin cea de-a doua infracțiune vizează sume de bani obținute prin evaziune fiscală

Autor: Monica DOBRESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2020

Disponibil onlineaici

Rezumat: Infracțiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b)/art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 poate fi reținută ca infracțiune concomitentă cu infracțiunea prevăzută de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, în ipoteza în care desfășurarea acțiunii incriminate de a doua infracțiune vizează sume de bani obținute prin evaziune fiscală.

Cuvinte-cheie: societate comercială, evaziune fiscală, abuz al activelor societății, concurs de infracțiuni.

Abstract: The offense provided by art. 9 para. (1) let. b)/art. 9 para. (1) let. c) of the [vezi tot]

Vizualizări 112