Autor: Georgiana Anghel-Tudor

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Consider că prin clarificările de ordin conceptual, prin observațiile critice pertinente cu privire la unele soluții legislative sau jurisprudențiale și, mai ales, prin propunerile de lege ferenda, lucrarea reprezintă o contribuție valoroasă, atât din punct de vedere teoretic (fundamental), cât și din punct de vedere practic (aplicativ), la dezvoltarea temei cercetate. Am convingerea că lucrarea va reprezenta un reper de neocolit în domeniul supus cercetării și va deveni un instrument de lucru extrem de util practicienilor.

Prof. univ. dr. Valerian Cioclei

Cuvinte-cheie: drept penal, combaterea fraudei, dreptul Uniunii Europeană.…

[vezi tot]