Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Codul penal"
Featured

CARTE: Codul penal. Comentariu pe articole

Autori: Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay, Lavinia Lefterache, Teodor Manea, Iuliana Nedelcu, Francisca-Maria Vasile, George Zlati

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea, integrată în Colecția Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod penal și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal și o adnotare selectivă cu exemple jurisprudențiale. Explicațiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, [vezi tot]

Vizualizări 313
Featured

CARTE: Codul penal. Comentariu pe articole. Ediție de colecție

Autori: George Zlati, Francisca-Maria Vasile, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Valerian Cioclei, Georgina Bodoroncea

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea, integrată în Colecția Comentarii, are drept punct de plecare textul noului Cod penal și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație penală. Este realizată o explicare aprofundată a textelor noului Cod penal și o adnotare selectivă cu exemple jurisprudențiale. Explicațiile semnalează aspectele de continuitate, dar se concentrează asupra textelor modificate sau nou introduse, marcând, în primul rând, [vezi tot]

Vizualizări 162

Elemente de noutate ale Codului penal din 2009 în materia infracţiunilor de corupţie

Autor: Ruxandra Răducanu

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2/2015

Disponibil online: aici.

Novelties of the 2009 Criminal Code in matters of corruption offenses

Abstract: The Criminal Code of 2009 has elements of novelty in the field of corruption offenses, based on a new vision of the crime of bribery. Thus, although apparently no longer criminalized, the offense of receiving undue advantages, the new structure of the offense of bribery allows the criminalization of receiving undue benefits by officials who first takes place after performance of the duties falling within its service. Another novelty aimed at miled criminalizing the receipt of bribes [vezi tot]

Vizualizări 94

Scurte reflecții asupra naturii juridice a informării transmise de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în baza art. 8 alin. (1) din Legea nr. 656/2002, respectiv asupra măsurii suspendării tranzacţiilor financiare

Autor: Gabriel Cristian, Marius Voineag

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: Cod de procedură penală; Cod penal; DIICOT; Legea 656/2002; ONPCSB; procuror.…

[vezi tot]
Vizualizări 126

Prescripția răspunderii penale în interpretarea legii penale mai favorabile

Autor: Mircea PETRESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Codul Penal; legea penală mai favorabilă; prescripția răspunderii penale; vechiul Cod Penal.

Abstract: The author analyzes the issue of statutory limitation of criminal liability under the more favorable criminal law, highlighting the viewpoints expressed in the doctrine and arguing for his / her own opinion.

Keywords: the Criminal code in force; the more favorable criminal law; the statutory limitation of criminal liability; the old Criminal code.…

[vezi tot]
Vizualizări 131

Competența Direcției Generale Anticorupție de a efectua acte de cercetare penală

Autor: Justina CONDOIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: Codul Penal în vigoare; legea penală mai favorabilă; prescripția răspunderii penale; vechiul Cod Penal.

Abstract: The author analyzes issues relating to the competence of the General Anticorruption Directorate to carry out criminal inquiries, presenting the viewpoints expressed in the matter and arguing for her own opinion.

Keywords: the Criminal Code in force; the more favorable criminal law; the statutory limitation of criminal liability; the old Criminal Code.…

[vezi tot]
Vizualizări 86

Unele propuneri de modificare a reglementării actuale în materie penală

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Materialul de față reproduce, în linii generale, conținutul documentului elaborat și transmis (în luna mai a anului 2017) către Ministerul Justiției din România, de către cadrele didactice semnatare (în calitatea acestora de membre titulare ale Colectivului de Științe Penale din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), în cadrul procesului (întreprins de Ministerul Justiției) de evaluare prima facie și analiză a impactului de ansamblu produs în sistemul juridic național al României de noile reglementări (inclusiv de cele) în materie penală [vezi tot]

Vizualizări 119

Committing the offense using acts of cruelty or degrading treatments

Autor: Simona Elena Tașcu

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2016

Disponibil onlineaici.

Abstract: Acts of cruelty and degrading treatments are factors which incompatibility with democratic society values is consecrated in national and international acts, generating vast jurisprudence. The Romanian Criminal Code regulates these aspects within the aggravating circumstances of the individualisation of punishment, subsequent to the pointing out of an increased and concrete social danger of the offense and a higher dangerous character of the perpetrator. The European Convention on Human Rights, in addition to other international instruments, consecrates the ban of torture and inhuman and degrading treatments. 

Keywords: cruelty; degrading treatments; Criminal [vezi tot]

Vizualizări 185

Application of the more favorable law until the final judgment of the cause in terms of crimes committed by under-age children

Autor: Bogdan Giurcă

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: The enforcement of the new Criminal Code involved, as expected, certain problems as regards the application of the criminal law more favourable to under-age children, considering that this code stipulates the punishment of under-age children only by educative measures, while the previous Criminal Code stipulated both educative measures, and punishments. Thus, according to art.115 of the New Criminal Code, the under-age are applied both freedom-non-privative educative measures, and freedom-privative educative measures. This article proposes to analyse very precisely certain transitory situations occurring until the final settlement of the criminal clauses [vezi tot]

Vizualizări 112

Definiția infracțiunii în noul Cod penal

Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2014

Revistă disponibilă: aici

Rezumat realizat de redacție: Viziunea după care a fost elaborată noua legislaţie penală impunea şi formularea unei noi definiţii a infracţiunii. Cea cuprinsă în art. 17 C.pen. din 1968 a fost deseori criticată în doctrină pentru includerea pericolului social printre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, dar şi pentru că nu permitea o clasificare a cauzelor ce înlăturau caracterul penal al faptei, deşi unele din ele vizau antijuridicitatea, iar altele vinovăţia, cu implicaţii negative în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor penale.

Cuvinte-cheie: criminalitate; cauze care înlătură caracterul penal al faptei; sancțiuni penale.

Definition of the crime [vezi tot]

Vizualizări 115