Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Codul de procedură penală"

Noile prevederi ale Codului de procedură penală privind ascultarea persoanelor, percheziţia şi expertiza

Autor: Gabriel NAGHI

Publicat în: Revista de Științe Juridice Supliment 2015

Disponibil online: aici.

The new provisions of the Criminal Procedure Code regarding the hearing persons’, search and expertise

Abstract: The necessity of a unitary jurisprudence, in line with the jurisprudence of ECtHR, as well as the multitude of amendments of the old Criminal Procedure Code which had determined divergent interpretations and rules for application and the actual suffocation of the prosecution and judiciary, represent the main reasons that lay at the basis of the decision to modernise the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. The procedural specifications meant to [vezi tot]

Vizualizări 72

Modificările aduse Codului de procedură penală prin OUG nr. 18/2016, în materia urmăririi penale – între jurisprudența obligatorie și inovația juridică

Autor: Alexandra-Mihaela Şinc

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: Codul de procedură penală; modificări; directive europene; CCR.…

[vezi tot]
Vizualizări 67

Special Evidentiary Actions in the Function of Combating Organized Crime in Serbia

Autori: Aleksandar BOŠKOVIĆ, Zoran PAVLOVIĆ

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2015

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The effectiveness of preventing and combating organized crime, as well as the efficiency of criminal procedure, depends on many objective and subjective factors, but it is certain that their performance is much influenced by the previous criminal proceedings. In previous criminal proceedings authorized criminal procedural subjects, the public prosecutor and the police above all, take the law provided actions aimed at detecting and proving criminal offenses. However, the traditional evidence collection are not effective when it comes to combating organized crime, so that is why [vezi tot]

Vizualizări 81

Unele propuneri de modificare a reglementării actuale în materie penală

Autor: Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI, Mihai DUNEA

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Materialul de față reproduce, în linii generale, conținutul documentului elaborat și transmis (în luna mai a anului 2017) către Ministerul Justiției din România, de către cadrele didactice semnatare (în calitatea acestora de membre titulare ale Colectivului de Științe Penale din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), în cadrul procesului (întreprins de Ministerul Justiției) de evaluare prima facie și analiză a impactului de ansamblu produs în sistemul juridic național al României de noile reglementări (inclusiv de cele) în materie penală [vezi tot]

Vizualizări 105

Caracterul neconstituţional al unor prevederi din Legea de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală

Autori: Valentina PREDA, Veronica DOBOZI

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul aduce în discuție concepția noii legi procesual penale conform căreia „apelul devine în cvasitotalitatea cazurilor singură cale de atac efectivă și devolutiva împotriva hotărârilor pronunțate în prima instanța de judecătorii și tribunale”. Este subliniat faptul că această nouă reglementare a modificat dramatic cursul proceselor începute sub imperiul vechiului Cod, cu consecință faptului că deciziile pronunțate în apel au devenit definitive și executorii, determinând încarcerarea imediată a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii cu executare.

Cuvinte-cheie: noul Cod de procedură penală; executarea închisorii; prezumția de nevinovăție; drepturile omului.

Unconstitutional character of certain [vezi tot]

Vizualizări 95

Nulități absolute în Codul de procedură penală. Analiză comparativă între reglementări în ceea ce privește cazurile în care nu mai este aplicabilă această sancțiune procedurală

Autor: Aurel CIOBANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Scopul acestui demers analitic este de a sublinia principalele modificări aduse prevederilor legale din Codul de procedură penală în vigoare care se află sub protecția nulității absolute, deoarece analizând succint dispozițiile legale a căror încălcare atrage sancțiunea absolută, observăm că structura prevederilor art. 281 alin. (1) din Codul de procedură penală se deosebește în esență de cea a dispozițiilor art. 197 alin. (2) din Codul de procedură penală anterior. Demersul este structurat într-o manieră care să permită aprecierea mediului procesual penal prin prisma noilor reglementări, acestea scoțând din sfera nulității absolute anumite categorii [vezi tot]

Vizualizări 92

Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar Nr. 3/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul are în vedere o scurtă trecere în revistă a noilor instituții introduse prin noul Cod Penal care au intrat în vigoare la 1 februarie 2014 și anume: renunțarea la pedeapsă și amânarea pedepsei legale – din perspectivă duală – Drept Penal/Procedură Penală Lege. Un alt aspect al analizei se referă la instituirea pedepsei cu suspendare sub supraveghere, care a fost reproiectată de legiuitor. În cele din urmă, atenția se îndreaptă asupra reglementării deficitare și pe cele două noi instituții care în anumite ipoteze nu pot funcționa, în ciuda prevederilor [vezi tot]

Vizualizări 155

Câteva considerații referitoare la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare

Autor: Aurel CIOBANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prezentul demers teoretic are drept obiectiv realizarea unei analize asupra principalelor elemente de noutate consacrate de dispozițiile procesual penale în vigoare în materia punerii în mișcare și exercitării acțiunii penale.

Cuvinte-cheie: proces penal; urmărire penala; excepții.

Some considerations regarding the setting in motion and the exercise of the criminal proceedings in the Criminal Procedure Code in force

Abstract: This theoretical approach in intended to carry out an analysis of the main elements of novelty sanctioned by the criminal procedural provisions in force in the matter of setting in motion and exercising the criminal [vezi tot]

Vizualizări 95

Necompetenţa procurorului de şedinţă. Sancţiune. Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, încheierea nr. 326/13.09.2017

Autor: IFTIM Corneliu

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

RezumatÎn urma deciziei Curţii Constituţionale nr. 302/17.07.2017 dispoziţiile art. 281 alin.1 lit. b) C.p.p. au fost extinse asupra normelor care reglementează competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală. Atât dispoziţiile procesual penale cât şi considerentele instanţei constituţionale privesc competenţa acestuia din urmă prin prisma atribuţiei de efectuare a urmăririi penale.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a sancţionat cu nulitatea absolută necompetenţa procurorului care a participat la soluţionarea propunerii de arestare preventivă aplicând dispoziţiile deciziei nr.302/2017 fără a face distincţie între atribuţiile şi funcţiile acestuia.

Cuvinte-cheie: Codul [vezi tot]

Vizualizări 120

Unele considerații asupra utilității camerei preliminare în procesul penal

Autor: Cristinel GHIGHECI

Publicat în: Revista Universul Juridic nr.10/2018

Disponibil onlineaici.

Abstract: The latest draft amendment to the Code of Criminal Procedure proposed, inter alia, the repeal of Articles 342-348 of the Code of Criminal Procedure, which governs the institution of the preliminary
chamber. At the same time, articles 3701-3705 of the Code of Criminal Procedure proposed the
introduction of a new institution, in a separate chapter entitled „Preliminary Verification at First
Instance”, which regulates the procedure for verifying the regularity of the indictment and the
procedure verification of the lawfulness of evidence and the execution of acts by the criminal
investigation bodies.

Keywords: [vezi tot]

Vizualizări 76