Autor: Cristina ROTARU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul tratează problema supusa discuție din punct de vedere jurisprudențial, fiind supuse analizei numeroase hotărâri ale instanțelor din România. În practica judiciară se reţine de multe ori incidenţa textului privind circumstanţa atenuantă a provocării prin invocarea faptului că atacul nu prezenta un pericol grav pentru valorile ocrotite sau a faptului că atacul nu mai era unul actual, fără a se face o analiză a valorii ameninţate şi a celei lezate, a aspectului dacă atacul mai era unul în desfăşurare sau unul consumat.

Cuvinte-cheie: excesul neimputabil; provocarea; circumstanță atenuantă.

Non-accountable excessiveness and the mitigating circumstance [vezi tot]