Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Ciprian Bodu"

Infracțiunile de bancrută (II) Comentarii pe articole. Articolul 240 C. pen. – Bancruta simplă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a doua parte tratează infracţiunea de bancrută simplă. O persoană fizică – profesionist sau persoană fizică – reprezentant legal al persoanei juridice poate fi subiect activ al infracţiunii, dar nu şi persoana juridică. Un accent deosebit este pus pe reprezentantul legal, pentru a defini această noţiune, cu implicaţii atât civile, cât şi penale, precum şi pe mandatarul ad-hoc. Obiectul juridic este [vezi tot]

Vizualizări 144

Infracțiunile de bancrută (III) – Articolul 241 C. pen. – Bancruta frauduloasă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241C. pen. Această a treia parte tratează infracţiunea de bancrută frauduloasă. Subiectul activ al infracţiunii, deşi, în drept, necalificat, în fapt nu poate fi decât o persoană cu funcţie de conducere în cadrul debitorului-persoană juridică. Obiectul juridic este tratat sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, care prevede trei modalităţi alternative de săvârşire. Infracţiunea nu are obiect material, cu excepţia distrugerii evidenţelor. Infracţiunea este una [vezi tot]

Vizualizări 277

Infracțiunile de bancrută (I) Aspecte comune ale infracțiunilor de bancrută

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această primă parte tratează aspecte comune ambelor infracţiuni, şi anume reglementarea lor, în ordine istorică (cronologică), respectiv în dreptul falimentar, apoi în dreptul societar, înapoi în dreptul falimentar şi, în prezent, în dreptul penal. Apoi sunt analizate elementele constitutive ale infracţiunilor de bancrută, respectiv insolvenţa debitorului şi, pentru cea frauduloasă, fraudarea creditorilor. Prin insolvenţă se înţelege atât starea de fapt, anterioară [vezi tot]

Vizualizări 153

Infracţiunile de evaziune fiscală (II)*. Aspecte comune ale infracţiunilor de evaziune fiscală

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Această a doua parte constă în comentariul pe articole a infracţiunilor conexe evaziunii fiscale, şi anume art. 3-8: nerefacerea documentelor de evidenţă contabilă distruse, refuzul de a prezenta documente legale şi bunuri, împiedicarea fizică a organelor competente de a face verificări, deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a documentelor fiscale cu regim special, rambursările şi restituirile ilegale de impozitelor.

Cuvinte-cheie: documente [vezi tot]

Vizualizări 100

Infracţiunile de evaziune fiscală(III). Evaziunea fiscală propriu-zisă

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (denumită, în cadrul studiului, „Legea evaziunii fiscale”). Această a treia (şi ultima) parte analizează articolul care incriminează diferitele forme ale infracţiunii propriu-zise de evaziune fiscală, în speţă art. 9. De asemenea, analizează articolele 10 şi 11, care se aplică tuturor formelor infracţionale reglementate de această lege.

Cuvinte-cheie: acte contabile; aparate de marcat electronice; bun impozabil; bunuri sechestrate; declaraţie fiscală; sursă impozabilă.

Abstract: This [vezi tot]

Vizualizări 127

Infracţiunile de evaziune fiscală (I). Aspecte comune ale infracţiunilor de evaziune fiscală

Autor: Sebastian Valentin BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 8/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de evaziune fiscală, reglementate de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Această primă parte tratează aspecte comune ale infracţiuni, şi anume reglementarea, noţiunea evaziunii, prin prisma definiţiilor unor termeni precum obligaţie fiscală, taxe, impozite, bază impozabilă, definiţi în Codul fiscal sau Codul de procedură fiscală. Având în vedere că nu orice diminuare, de către contribuabil, a bazei de impozitare constituie evaziune fiscală, se analizează acele operaţiuni care pot fi tratate atât ca [vezi tot]

Vizualizări 105

Comentarii asupra infracţiunilor reglementate la art. 275 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesionişti) – penală

Autor: Sebastian BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Infracţiunile reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile reprezintă un domeniu relativ puţin explorat de penalişti şi cvasi inexplorat de civilişti. Prezentul material tratează acele infracţiuni grupate în cadrul art. 275. Aceste infracţiuni au câteva elemente specifice. În primul rând, subiectul activ al ipoteza normei juridice este calificat, adică o persoană care deţine o anumită calitate societară. În al doilea rând, la câteva dintre infracţiuni, ipoteza normei penale este o altă normă, de drept societar, la care norma de drept penal face trimitere. Prin faptul că există o [vezi tot]

Vizualizări 106

Infracțiunile prevăzute în art. 273 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală

Autor: Sebastian BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Revista Dreptul nr.4/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Offences provided in Article 273 of the Law No 31/1990 on companies. Comments from the mixed civil (legal relationships between professionals) – criminal perspective

Abstract: The offences regulated by the Law No 31/1990 on companies form a domain relatively little explored by the criminal law specialists and quasi-unexplored by the civil law specialists. This study deals with those offences grouped within Article 273. These offences have a few specific elements. First, the active subject of the legal rule hypothesis is qualified, namely a person that holds a certain quality [vezi tot]

Vizualizări 86

Infracțiunile prevăzute în art. 2721 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală

Autor: Sebastian BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Revista Dreptul nr.5/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Offences provided in Article 2721 of the Law No 31/1990 on companies. Comments from the mixed civil (legal relationships between professionals) – criminal perspective

Abstract: The offences provided by the Law No 31/1990 on companies form a domain relatively little explored by the criminal law specialists and quasi-unexplored by the civil law specialists. This study deals with the two offences grouped within Article 2721. These offences have a few specific elements. First, the active subject in the legal rule hypothesis is qualified, namely a person that holds a certain [vezi tot]

Vizualizări 192