Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Cătălin Oncescu"

Prelungirea arestării preventive și condiția suspiciunii rezonabile că inculpatul a săvârşit o infracţiune

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: arestare preventivă; avocat; infracțiune; suspiciune rezonabilă; prezumția de nevinovăție autoritate de lucru judecat; judecător de drepturi și libertăți.

[vezi tot]
Vizualizări 116

Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: apărare; martor; proces penal; urmărire penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 135

Mai este necesară „Camera preliminară” în procesul penal sau ar fi mai utile două căi de atac devolutive, prin care să fie reexaminate atât chestiunile de fapt, cât și cele de drept (apel și „recurs”)?

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: căi de atac eficiente; cameră preliminară; caracter devolutiv; dreptul la un proces echitabil; grade de jurisdicție.…

[vezi tot]
Vizualizări 136

Câteva omisiuni legislative esențiale privind supravegherea tehnică a persoanelor în cadrul urmăririi penale

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 132

Excluderea probelor vs. nulități. Sancțiuni procedurale distincte

Autor:  Cătălin Oncescu

Publicat în:  2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 77

Considerații privind dreptul procurorului de a autoriza provizoriu măsurile de supraveghere tehnică și încuviințarea pătrunderii organelor de urmărire penală în spații private pentru montarea/demontarea mijloacelor tehnice de supraveghere

Autor: Cătălin ONCESCU

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2015

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat:  Potrivit legii procesual penale române (art. 141 C.pr.pen.), procurorul poate autoriza provizoriu, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile de supraveghere tehnică. Întrebarea care se pune însă este următoarea: ”Cu ocazia autorizării provizorii, în baza art. 141 C.pr.pen., oare procurorul poate încuviința și pătrunderea organelor de urmărire penală în spații private, pentru a activa sau dezactiva mijloace tehnice ce urmează a fi folosite pentru executarea măsurii supravegherii tehnice?” Astfel cum vom încerca să demonstrăm în cuprinsul acestui material, răspunsul nu poate fi decât unul negativ, [vezi tot]

Vizualizări 99

Întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale [art. 155 alin. (1) Cod penal]. Decizia nr. 297/2018 a Curții Constituționale, lex tertia și interpretarea prin analogie în defavoarea persoanei acuzate

Autor: Cătălin ONCESCU

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: prescripția răspunderii penale; întrerupere curs prescripție; lex tertia; intepretare; Decizia CCR 297/2018 .…

[vezi tot]
Vizualizări 115

O completare (precizare) legislativă absolut necesară în ceea ce privește reglementarea plângerii prealabile

Autor: Cătălin ONCESCU

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 123