Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Bogdan Micu"

The reasonable doubt in the Romanian criminal trial

Autor: Bogdan MICU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: This work represents a doctrinary approach with certain judiciary practice highlights of the manner in which the standard regarding the evidence “beyond any reasonable doubt” can be found in the new Criminal Procedure Code. The research made led to the ascertainment that the acknowledgment of this standard of evidence consecrated at the European level and its assimilation into the Romanian juridical regulations ensured a guaranteeing of human rights within the criminal trial.

Keywords: reasonable doubt, criminal trial, human rights protection, criminal law.…

[vezi tot]
Vizualizări 106

Importanța motivării hotărârilor în materie penală. Propunere de lege ferenda

Autor: Bogdan MICU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 10/2018
Revistă disponibilă online:
aici
The importance of reasoning the judgments in criminal matters. Proposal de lege ferenda
Abstract:
This study addresses the problems determined by the fact that in the current Romanian criminal processual legislation there is a sign of equivalence between the moment of pronouncing the judgment and the moment of reading the minutes which contains only the operative part of the judgment. This aspect determines certain consequences that affect the rights of the persons who, in one quality or another, are involved in [vezi tot]

Vizualizări 111

Nemotivarea corespunzătoare a hotărârii penale în calea de atac a apelului. Propunere de lege ferenda

Autor: Bogdan MICU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 5/2019
Revistă disponibilă online:
aici
Failure to provide proper motivation to the criminal judgment in the legal remedy of appeal. De lege ferenda proposal

Abstract: The study refers to the way in which national criminal processual legislation provides safeguards regarding the respect for the right to a fair trial, with particular reference to the obligation of the courts of law to properly motivate the solutions they pronounce in solving the merits or even the ordinary remedy of appeal. From the research made, the author concludes [vezi tot]

Vizualizări 100

Review of irreconcilable decisions

Autor: Bogdan MICU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil onlineaici.
Abstract: This article proposes a theoretical and practical approach of the review case which refers to the hypothesis in which two final decisions cannot be reconciled. The author is making an analysis even by the reference to two specific practical situations in which two courts of appeal have given radical solutions in two cases which were ruled in an erroneous manner by the merits court. In the given situations, the two panels of appeal invalidated each other’s reasoning through their rulings. By reference [vezi tot]

Vizualizări 179

Theoretical and practical considerations regarding the procedure of preliminary chamber

Autor: Bogdan MICU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2017
Disponibil online: aici.
Abstract: The paper addresses from the theoretical point of view, but also taking into consideration some practical references, one of the most controversial procedures covered by the Code of Criminal Procedure in force – namely the procedure of preliminary chamber. The study notes that since the entry into force of new criminal legislation and until its writing, this procedural stage has undergone many modifications and adjustments, in particular through the unconstitutionality decisions it invokes and analyses briefly. At the same time, issues of [vezi tot]

Vizualizări 101

Analiza comparativă a instituțiilor martorului amenințat, respectiv martor cu identitate protejată, și situația tranzitorie ivită după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală

Autor: Bogdan MICU

Publicat în: Revista Dreptul nr.1/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Comparative analysis of the institutions of threatened witness, respectively of witness with protected identity, and the transitory situation arisen after the entry into force of the new Criminal Procedure Code

Abstract: Finding the truth in the criminal trial sometimes requires the hearing as witnesses of some persons who know of factual elements referring to the object of the case. In order that the statements given by these persons should not be influenced by factors of pressure exercised on them, the criminal processual legislation has also instituted some special measures [vezi tot]

Vizualizări 99

Despre necesitatea constituirii, la instanţele penale, a completurilor specializate în achiziţii publice

Autor: Bogdan MICU

Publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 2/2020

Revista disponibilă aici

Rezumat: Acest articol tratează o chestiune procedurală privind instituirea completurilor cu competenţe în materie penală, a cărei soluţie implică evaluarea legalităţii procedurilor de achiziţii publice. Autorul respectă obligaţia impusă de legea specială pentru această evaluare – calificată drept problemă preliminară în cadrul procesului penal – de a fi efectuată de un complet specializat în achiziţii publice, având în vedere că este obligatoriu ca aceste instanţe să fie înfiinţate în cadrul instanţelor penale.

Cuvinte cheie: achiziţii publice; aspecte preliminare; complet specializat; nulitate absolută

Titlu în limba engleză: About [vezi tot]

Vizualizări 116

Particularitățile obiectului probațiunii în calea de atac a apelului formulat într-o cauză penală

Autor: Bogdan Micu

Publicat în: Revista Dreptul nr. 12/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul abordează aspecte specifice obiectului probatoriului în apel și subliniază faptul că, în mod natural, obiectul probațiunii în apel se specializează ca urmare a modalității concrete în care va opera devoluțiunea determinată de titularul căii de atac și de motivele pe care aceasta se fundamentează. Totodată se arată că formularea unei cereri de probe cu indicarea clară și concretă a tezei probatorii vizată de fiecare probă solicitată este foarte importantă pentru că doar așa se poate face, în mod real, o evaluare asupra utilității și asupra pertinenței [vezi tot]

Vizualizări 110

Plângerea prealabilă în cazul infracțiunii de abandon de familie

Autor: Bogdan Micu

Publicat în: Revista Dreptul nr. 3/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul abordează problematica legată de infracțiunea de abandon de familie, în varianta prevăzută de art. 378 alin. (3) lit. c) din Codul penal, care constă în neplata, cu rea credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească. În mod special, ceea ce se urmărește este lămurirea înțelesului sintagmei „săvârșirea faptei” desemnată ca indicând momentul de la care începe să curgă termenul pentru formularea plângerii prealabile, întrucât legiuitorul a ales să excepteze această infracțiune de la principiul obligativității punerii în mișcare a acțiunii [vezi tot]

Vizualizări 100