Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "avocat"

The lawyer’s role in the new Codes

Autor: Costin-Ion Udrea

 

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: This paper aims to examine the lawyer’s role given by the legislature following the entry into force of the new Romanian Civil and Criminal codes, the impact they bring to rights and obligations, and to what extent its attributes are taken into account by the new legislation. The adoption of general laws is a unique moment in the legislative framework and a challenge for practitioners. Therefore, this paper aims to firstly analyse the concept of a [vezi tot]

Vizualizări 56

Dreptul martorului de a fi asistat de către avocat

Autor:  Anton Andreea Alexandra

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: asistență juridică; audierea martorului; dreptul la apărare; avocat.…

[vezi tot]
Vizualizări 109

Dreptul martorului de a fi asistat de un avocat în cursul audierii

Autor: Irina Ionescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: martorul; dreptul la apărare; dreptul martorului de a nu se acuza; avocat; dreptul la un proces echitabil…

[vezi tot]
Vizualizări 105

Cum poate avocatul apăra „martorul” în faza de urmărire penală a procesului penal?

Autor: Cătălin Oncescu

Publicat în: 2018/JURIDICE.ro

Disponibil online: aici

Cuvinte-cheie: apărare; martor; proces penal; urmărire penală.…

[vezi tot]
Vizualizări 135

Invocarea încălcării dispozițiilor privind prezența suspectului sau inculpatului la judecată, precum și asistarea de către avocat a acestora și a celorlalte părți atunci când acestea sunt obligatorii. Inadmisibilitate

Autor: Andra Laura-Tănase

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
Vizualizări 92

Avocatul – subiect activ al infracțiunilor de corupție

Autori: Vasile IONIȚĂ, Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Autorii analizează una dintre problemele vitale apărute în practica judiciară: posibilitatea legală ca avocatul să fie considerat subiect activ al infracțiunilor de corupție.

Cuvinte-cheie: avocat; conflict negativ de competență; infracțiuni de corupție; subiect activ.

Abstract: The authors analyze one of the vital issues appeared in the judicial practice: the legal possibility that the lawyer may be considered active subject of the corruption offences.

Keywords: lawyer; negative conflict of competence; corruption offences; active subject.…

[vezi tot]
Vizualizări 132

Dreptul la apărare şi avocatul, subiect procesual de sine stătător în actuala reglementare procesual penală

Autor: VOLONCIU Nicolae, MARIN Cătălin

Publicat în: Caiete de Drept nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn lumina actualului Cod de procedură penală, dreptul la apărare constituie unul dintre principiile fundamentale ale aplicării legii procesual penale. Având în vedere natura juridică complexă a dreptului la apărare, părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat. Potrivit legii, părţile, subiecţii procesuali principali, dar şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării. În noua viziune procesual penală, avocatul se înfăţişează ca un subiect procesual distinct, care asistă sau reprezintă părţile [vezi tot]

Vizualizări 121

Cauza Pruteanu vs. România. Ce învățăm din ea?

Autor: Ciprian TIMOFTE

Publicat în: Revista Universul Juridic nr. 3/2015 

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The Pruteanu v. Romania case. What can we learn from it?

Abstract: In this article, the author presents the Pruteanu v. Romania case.

From the structure and the contents of the article, commentaries are revealed on the plaintiff’s claims (a lawyer by trade) regarding the telephone tapp between lawyer and client, on what the European Court of Human Rights acknowledged, on the necessity of interference in a democratic society, on the protection against abuse and on effective mechanisms of a poteriori control.

In closing, the author draws conclusions with regard to violation of art. [vezi tot]

Vizualizări 115

Conflictul de interese în cadrul reprezentării judiciare

Autor:  Remus-Adrian Hărșan

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: conflict de interese; reprezentare judiciară; dreptul la apărare; avocat; asistență judiciară…

[vezi tot]
Vizualizări 112

Interceptarea comunicațiilor purtate cu avocatul

Autor: Raul SANCHEZ GOMEZ

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2015

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Reglementarea interceptării  comunicaţiilor prezintă lacune în sistemul juridic spaniol. Articularea cunoscutului standard de legitimitate constituţională a măsurilor de limitare a drepturilor fundamentale a umplut golurile legii procesual penale penale în unele privinţe. Interceptarea comunicărilor cu avocatul apărării poate fi privită din perspective diferite, în funcţie de stadiul în care se găseşte subiectul pasiv al procesului penal, precum şi de infracţiunile investigate. Autoritatea judiciară nu poate emite mandat pentru a limita comunicarea cu avocatul apărării, cu excepţia cazului în care acesta ar fi implicat în comiterea faptelor investigate, [vezi tot]

Vizualizări 110