Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Aurel Ciobanu"

Nulități absolute în Codul de procedură penală. Analiză comparativă între reglementări în ceea ce privește cazurile în care nu mai este aplicabilă această sancțiune procedurală

Autor: Aurel CIOBANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Scopul acestui demers analitic este de a sublinia principalele modificări aduse prevederilor legale din Codul de procedură penală în vigoare care se află sub protecția nulității absolute, deoarece analizând succint dispozițiile legale a căror încălcare atrage sancțiunea absolută, observăm că structura prevederilor art. 281 alin. (1) din Codul de procedură penală se deosebește în esență de cea a dispozițiilor art. 197 alin. (2) din Codul de procedură penală anterior. Demersul este structurat într-o manieră care să permită aprecierea mediului procesual penal prin prisma noilor reglementări, acestea scoțând din sfera nulității absolute anumite categorii [vezi tot]

Vizualizări 98

Câteva considerații referitoare la punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale în Codul de procedură penală în vigoare

Autor: Aurel CIOBANU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prezentul demers teoretic are drept obiectiv realizarea unei analize asupra principalelor elemente de noutate consacrate de dispozițiile procesual penale în vigoare în materia punerii în mișcare și exercitării acțiunii penale.

Cuvinte-cheie: proces penal; urmărire penala; excepții.

Some considerations regarding the setting in motion and the exercise of the criminal proceedings in the Criminal Procedure Code in force

Abstract: This theoretical approach in intended to carry out an analysis of the main elements of novelty sanctioned by the criminal procedural provisions in force in the matter of setting in motion and exercising the criminal [vezi tot]

Vizualizări 108

Nulitățile absolute în Codul de procedură penală

Autor: Aurel CIOBANU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Prezentul articol analizează principalele modificări aduse regimului nulităţii absolute de dispoziţiile Codului de procedură penală. Analiza este structurată astfel încât subliniază principalele domenii în care au fost aduse modificări, respectiv în ceea ce priveşte dispoziţiile legale prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, constaterea nulităţii absolute şi reglementarea domeniului iradierii nulităţii. Cuvinte-cheie: nulitate absolută; competenţă; căi de atac; referat de evaluare a minorului. [vezi tot]
Vizualizări 96