Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curerul Judiciar nr. 9/2015

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiul de față, autorul analizează hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza Spasic, o altă decizie care consolidează jurisprudența recentă a instanței europene, evoluând în materia principiului ne bis in idem. Pornind de la întrebările preliminare, studiul este împărțit în două secțiuni distincte. În prima parte se analizează compatibilitatea articolului 54 din Convenția Schengen și a articolului 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în măsura în care supune aplicarea principiului ne bis in idem condiției ca, dacă a fost aplicată o pedeapsă, a fost executată, este de fapt [vezi tot]