Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Antonia-Eleonora Constantin"

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea I)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului român

Abstract: The author presents a point of view over the engaging of civil liability of the Romanian State in case of judicial errors produced when the Romanian Judicial Authorities execute European Arrest Warrants issued by other states.

Out of editorial reasons, the survey contains 122 pages, and has been divided in three parts, the first part being published in the current number of the “Pro Lege” magazine, and the other parts in the following numbers of the magazine (no. 4/2017, [vezi tot]

Vizualizări 89

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a III-a)

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arestare; răspunderea civilă a statului roman.

Abstract: In the third part of the study, the author proceeds to investigate the civil liability of the Romanian State in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities enforce European arrest warrants issued by other States.

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian State.…

[vezi tot]
Vizualizări 117

Punct de vedere asupra angajării răspunderii civile a statului român în cazul erorilor judiciare produse atunci când autoritățile judiciare române pun în executare mandate europene de arestare emise de către alte state (partea a II-a)

Autor: Antonia-Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroare judiciară; mandat european de arest; răspunderea civilă a statului român

Abstract: In the second part of the study, the author proceeds to investigate the engagement of civil liability of the Romanian state in the case of judicial errors occurring when the Romanian judicial authorities execute European arrest warrants issued by other states

Keywords: judicial error; European arrest warrant; civil liability of the Romanian state…

[vezi tot]
Vizualizări 90

Înţelesul sintagmei ,,operaţiuni financiare, ca acte de comerţ” din cuprinsul art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și completările ulterioare

Autor: Antonia Eleonora Constantin

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, este incriminată, ca infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, dacă fapta a fost săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Cuvinte-cheie: operaţiuni financiare; fapte de corupţie.

Titlul lucrării în engleză: The meaning of the phrase “financial operations as [vezi tot]

Vizualizări 81

Digitalizarea în sistemul judiciar

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2020

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: digitalizare, tehnologia informației, inteligență artificială, sistemul judiciar, drepturi și libertăți fundamentale.

Digitization in the judiciary

Abstract: Without claiming to exhaust the vast and controversial subject of the cohabitation between artificial intelligence and the administration of justice in judicial systems attached to the observance of fundamental rights and freedoms, this editorial points out at least some of the main aspects of the issue.

Keywords: digitization, information technology, artificial intelligence, judicial system, fundamental rights and freedoms.…

[vezi tot]
Vizualizări 225

Unificarea practicii judiciare – realități și perspective

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: practică judiciară, unificare, art. 6 CEDO.

Unification of judicial practice – realities and perspectives…

[vezi tot]
Vizualizări 98

Protecția victimelor violenței domestice prin intermediul ordinului de protecție provizoriu

Autor: Antonia-Eleonora CONSTANTIN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2020

Disponibil onlineaici

Abstract: Due to its concrete content and the urgent nature of the issuance and confirmation procedure, the provisional protection order constitutes a means of adequate and immediate protection of the right to life and integrity. In the period elapsed since the entry into force of the Law no. 174/2018, this legal instrument became functional, demonstrating its competences in terms of preventing and combating the domestic violence. Thus, a series of facts which, otherwise, would have remained untreated when, for various reasons, the victims of domestic violence did not notify the prosecuting authorities, [vezi tot]

Vizualizări 149