Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Andrei Zarafiu"

Implications of the new legislation on the fundamental principles of the criminal trial


Autor:
Andrei ZARAFIU

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: Each type of criminal trial is construed, from a systemic and normative perspective, on a range of fundamental rules. The current pattern of criminal trial applied at national level since the implementation of the New Code of Criminal Procedure knows the same normative approach, which begins with the regulation of the Principles for the application of the criminal procedure law. Even if, from the perspective of the form, the new procedure law was construed on the same normative fundament, from the perspective of [vezi tot]

Vizualizări 70

Atribuţiile judecătorului de cameră preliminară şi procedura în camera preliminară

Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: În cadrul articolului este analizat noul sistem procesul penal consacrat prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală care reintroduce, sub o denumire şi o formă nouă, o instituţie cunoscută anterior de procesul penal român – camera preliminară. Premisele fundamentale ale implementării acesteia au fost trasate la nivel de principiu prin recunoaşterea unei noi funcţii judiciare, al cărei exerciţiu separat este reglementat în titlul destinat regulilor de bază ale aplicării legii procesual penale.

Cuvinte-cheie: cameră preliminară; noile reguli de procedură penală; îndatoririle judecătorului.

Tasks of preliminary chamber’s judge and the [vezi tot]

Vizualizări 122

Prorogarea legală în cazul termenelor procedurale pe ore. Notă critică la unele soluții jurisprudențiale și doctrinare

Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2019

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Prezentul articol îşi propune să analizeze resorturile logico-juridice, dar şi fundamentul unei opinii sedimentate într-o formă aproape absolută în materie penală. Utilizând o abordare echilibrată şi plecând de la premisa că, în cercetare, dubiul sau scepticismul este el însuşi o metodă, articolul propune o alternativă soluţiei tradiţionale. Pe baza unor argumente explicate şi asumate, concluzia analizei este în sensul că beneficiul prorogării legale ar trebui acordat şi în cazul termenelor procedurale pe ore care expiră într-o zi nelucrătoare.

The legal prorogation in the case of procedural terms expressed [vezi tot]

Vizualizări 86

On the limits and consequences of the case splitting in the Romanian criminal procedure system

Autor: Andrei ZARAFIU, Radu SLĂVOIU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2019
Disponibil online
aici.
Abstract: In the Romanian criminal justice system, the framework or procedural context in which one of the two main judicial functions is exercised – dealing with essential elements of the conflict report – is not fixed but flexible. The current study aims to analyze some of the procedural manifestations of case splitting, one of the legally accepted operations that have as purpose to modify the procedural framework. The analysis seeks to identify not only the [vezi tot]

Vizualizări 70

Actual issues regarding the enforcement of legal standards of the deed of intimation lodged with the court of law in the Romanian court proceedings

Autor: Andrei ZARAFIU
Publicat în: Challenges of the Knowledge Society 2017
Disponibil online: aici.
Abstract: The dynamic evolution of the new fundamental law in criminal matters triggered serious challenges in the adaptation process to the new legal realities of the Romanian legal system, as a whole.
Within the seeming conclusion of the transition period given by the profound change of the criminal substantial and procedural regulations, the new dimensions of the functional relation between the two classes of authorities who perform main judicial functions have been clarified: prosecutors and courts of law. The action that refers to the [vezi tot]

Vizualizări 92

Contestația în anulare și revizuirea în noul sistem procesual penal

Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: Analele Universității din București – Seria Drept, 2014

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Chiar dacă hotărârile penale definitive capătă autoritate de lucru judecat şi sunt prezumate a reflecta adevărul (res judicata pro veritate habetur), uneori dezlegarea dată situaţiei de fapt şi de drept ce a făcut obiectul cauzei este rezultatul unei erori judiciare.

Căile extraordinare de atac reprezintă remediul procedural prin care se produce înlăturarea caracterului nelegal sau netemeinic al hotărârii definitive şi care înfrînge autoritatea de lucru judecat.

Modificările aduse ca urmare a consacrării unui nou sistem procesual penal nu au ocolit nici instituţia căilor extraordinare de atac. Prezentul studiu îşi propune [vezi tot]

Vizualizări 125

Despre separarea funcțiilor judiciare. Consecințe. Impedimente. Remedii

Autor: Andrei ZARAFIU Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Realizarea justiţiei represive şi a activităţii judiciare în ansamblul său este în mod fundamental aşezată pe principiul separării funcţiilor judiciare. Chiar dacă acest principiu funcţiona implicit şi sub imperiul vechii reglementări, fiind premisa manifestării judiciare a sistemelor procesuale moderne, noua legislaţie procesual penală aduce şi consacrarea sa expresă la nivel normativ. Cu toate acestea, exprimarea legislativă a principiului nu exclude şi apariţia unor impedimente procesuale apte să îngreuneze aplicarea imediată şi efectivă a noii legislaţii procesual penale, [vezi tot]
Vizualizări 224

On Appearance in the Criminal Legal Proceedings

Autor: Andrei ZARAFIU

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Abstract: Out of the many shapes that appearance may take in the criminal legal proceedings, we shall focus on the appearance that regards the very enforcement of the law. More concretely, the review shall focus on the apparent exception from the rule that governs the mechanism of application in time of the law of criminal proceedings – the tempus regit actum rule. The question this paper attempts to answer is whether retroactivity, in the case of the sequence of the criminal [vezi tot]

Vizualizări 112

CARTE: Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Culegere de teste grilă comentate și explicate

Autori: Andrei Zarafiu, Cristian Bălan, Ioan-Paul Chiș

Anul apariției: 2021

Ediția: 4

Disponibil: aici

Descriere: Modul dinamic în care se aplică normele de procedură reclamă un demers similar şi în înţelegerea lor. Mecanismele procesuale presupun corelaţii legislative şi raţionamente logico-juridice complexe. Prin urmare, cunoaşterea cadrului normativ reprezintă doar o premisă în asimilarea corectă a ipotezelor legislative şi a formelor procedurale în care acestea se manifestă în concret.


Ediția 4 a culegerii a fost completată cu 95 de grile noi, împărțite pe fiecare capitol al materiei. Prezenta culegere propune o metodă conjugată pentru asimilarea instituţiilor de Procedură penală, Partea generală și [vezi tot]

Vizualizări 86

CARTE: Procedură penală. Partea generală. Partea specială. Culegere de teste grilă comentate și explicate

Autori: Andrei Zarafiu, Cristian Bălan, Ioan-Paul Chiș

Anul apariției: 2021

Ediția: 4

Disponibil: aici

Descriere: Modul dinamic în care se aplică normele de procedură reclamă un demers similar şi în înţelegerea lor. Mecanismele procesuale presupun corelaţii legislative şi raţionamente logico-juridice complexe. Prin urmare, cunoaşterea cadrului normativ reprezintă doar o premisă în asimilarea corectă a ipotezelor legislative şi a formelor procedurale în care acestea se manifestă în concret.
Ediția 4 a culegerii a fost completată cu 95 de grile noi, împărțite pe fiecare capitol al materiei. Prezenta culegere propune o metodă conjugată pentru asimilarea instituţiilor de Procedură penală, Partea generală și [vezi tot]

Vizualizări 81