Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Andra Roxana Trandafir"
Featured

CARTE: Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor

Coordonatori: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr

Autori: Remus Budăi, Mihai Dunea, Claudia Ghica-Lemarchand, Dorel Herinean, Anca Jurma, Irina Kuglay, George-Alexandru Lazăr, Lavinia Valeria Lefterache, Sebastian Rădulețu, Laura Stănilă, Andra-Roxana Trandafir, Mihail Udroiu, E. Rely Vîlcică

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: În paginile acestui volum se regăsesc, pe de o parte, reflecțiile valoroase ale profesorilor și practicienilor care au modelat înfățișarea răspunderii penale a persoanei juridice în România de la momentul la care această instituție a fost introdusă în legislația noastră. Lucrarea reunește astfel experiența academică și practică a autorilor care s-au remarcat în cercetarea răspunderii penale [vezi tot]

Vizualizări 246
Featured

CARTE: Răspunderea penală a persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Anul apariției: 2021

Ediția: 2

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă rezultatul unei cercetări îndelungate pe tema răspunderii penale a persoanei juridice, îmbinând o parte din aspectele deja prezentate sub diferite forme de-a lungul timpului cu numeroase informații și analize noi, în special în ceea ce privește entitățile care pot răspunde penal, infracțiunile care pot fi comise de persoanele juridice, stabilirea legăturii dintre persoana juridică și persoana fizică agent al infracțiunii ori conținutul constitutiv al infracțiunii. Lucrarea prezintă o jurisprudență bogată a instanțelor naționale (peste 200 de hotărâri pronunțate în perioada 2009-2021) care se referă [vezi tot]

Vizualizări 171
Featured

Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Odată cu adoptarea Codului penal în anul 2014, unul dintre textele cele mai discutate de doctrină a fost art. 151, care reglementează efectele reorganizării persoanei juridice asupra răspunderii penale. S-a considerat, pentru multă vreme, că reglementarea ridică probleme serioase de neconstituționalitate, din cauza nerespectării principiului caracterului personal al răspunderii penale. Articolul prezintă în mod detaliat opțiunea legiuitorului român în această materie, prin explicarea termenilor relevanți folosiți, precum și soluția întâlnită în [vezi tot]

Vizualizări 271
Featured

CARTE: Codul de procedură penală. Comentariu pe articole

Autori: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaş, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Alexandra Mihaela Șinc, Lucreția Albertina Postelnicu, Constantin-Cristinel Meceanu, Ioan-Paul Chiș, Dan Sebastian Chertes, Andrei Viorel Iugan, George Zlati, Claudia Jderu, Marius Bogdan Bulancea, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Isabelle Tocan, Sergiu Bogdan, Sebastian Răduleţu, Radu Slăvoiu, Mihaela Vasiescu, Iuliana Nedelcu, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Daniel Grădinaru, Mihai Popa

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: a 3-a

Disponibilaici

Descriere:

Comentariul Codului de procedură penală are drept punct de plecare textul noului Cod de procedură penală și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea [vezi tot]

Vizualizări 152
Featured

Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă

Autor: Lect. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR; avocat dr. George ZLATI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol autorii încearcă să clarifice încadrarea juridică a anumitor conduite infracționale în domeniul bancar. Având ca premisă natura juridică a fondurilor disponibile într-un cont bancar și identificarea persoanelor deținătoare a unor drepturi de proprietatea asupra acestora, autorii au procedat la o analiză de la general la special cu privire la o serie de ipoteze particulare întâlnite la nivelul practicii judiciare. Au fost analizate în acest sens conduite precum: efectuarea frauduloasă a unui transfer de fonduri de către funcționarul bancar [vezi tot]

Vizualizări 361

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 79 din 26 octombrie 2012 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Juridiciar nr. 10/2014

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, acte sau declarații false, spălarea banilor, o asociație de proprietate comună a terenurilor și pășunilor. Judecățile rezumate sunt fără precedent în multe privințe. Așadar, se pune pentru prima dată problema răspunderii penale a unei asociații de proprietate comună asupra terenurilor și pășunilor. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate în [vezi tot]

Vizualizări 163

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 79 din 26 octombrie 2012 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, a unei asociații composesorale, pentru infracţiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete și spălare de bani. Hotărârile rezumate sunt fără precedent în multe privințe. 

Așadar, se pune în premieră problema răspunderii penale a unei asociații composesorale. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate [vezi tot]

Vizualizări 150

I.C.C.J., Secţia penală, Decizia din 28 martie 2013 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana ILIE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Decizia Înaltei Curți pronunțată în dosarul 421/36/2011 cuprinde aspecte interesante referitoare la condamnarea unei persoane juridice pentru infracțiunea de dare de mită, care fac necesară analiză schemei infracțiunii, precum și la pedeapsa principala a amenzii și la pedeapsa complementară a afișării sau difuzării hotărârii de condamnare aplicată de instanța.

Cuvinte-cheie: societate cu răspundere limitată; mită; amenda.

High Court of Cassation and Justice, Decision of 28th of March 2013 (Case law)

Abstract: High Court’s decision pronounced in case no. 421/36/2011 contains interesting aspects concerning the conviction of a legal person for the offense of bribery, that demands [vezi tot]

Vizualizări 133

Penalizarea dreptului afacerilor. Privire asupra răspunderii penale a persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilă: aici

Rezumat realizat de redacție: Acest studiu oferă o imagine amplă a răspunderii penale a persoanelor juridice, astfel cum este prevăzută de noul Cod penal român, pornind de la condițiile angajării acestei răspunderi și mergând la pedepsele aplicabile și la cauzele care împiedică răspunderea penală și aplicarea sancțiunilor. Autorul prezintă în detaliu opiniile exprimate în literatura juridică și, acolo unde există, soluțiile oferite de jurisprudență cu privire la cele mai importante probleme din acest domeniu, precum posibilitatea de a angaja răspunderea persoanelor juridice în calitate de autor pentru infracțiuni cu subiect calificat [vezi tot]

Vizualizări 117

Insuportabila ușurătate a legăturii dintre insolvență și dreptul penal

Autor: Alexandra-Mihaela ȘINC, Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: În prezent, organele penale trebuie să se ocupe de cauze dintr-o gamă largă de domenii, care se referă la infracțiuni financiare, cele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, infracțiuni legate de piața de capital, infracțiuni informatice sau legate de dreptul proprietății intelectuale, ceea ce înseamnă că doar informațiile de drept penal „pure” nu mai sunt suficiente. În acest context, dar fără a încerca să fie exhaustiv, lucrarea analizează unele aspecte legate de garanțiile dintre dreptul penal și insolvență, precum reprezentarea, în cursul procesului penal, a unei persoane juridice în insolvență [vezi tot]

Vizualizări 134