Autor: Mioara-Ketty GUIU

Publicat în: Revista Dreptul nr.6/2016

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În această lucrare autoarea face o analiză a dispozițiilor referitoare la „Furtul calificat” (art. 229 C. pen.), din perspectiva dreptului comparat și a exigențelor principiului legalității. Sunt evidențiate o serie de erori produse cu ocazia redactării textului (stabilirea unui număr exagerat de mare de elemente circumstanțiale,  gruparea lor arbitrară etc.) și, totodată, sunt arătate unele soluții pentru înlăturarea deficiențelor.

Titlul lucrării în engleză: Aggravated theft

Abstract: In this paper the author makes an analysis of the provisions relating to „Aggravated theft” (Article 229 of the Criminal Code), from the perspective of the comparative law and of [vezi tot]