Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "Adrian Fanu-Moca"

Incrimination of passive bribery in the Romanian criminal legislation

Autor: Adrian FANU­-MOCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2014

Revistă disponibilăaici.…

[vezi tot]
Vizualizări 77

Evolution of the Regulation of Corruption Offenses

Autor: Adrian FANU­-MOCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2014

Revistă disponibilă:  aici.

Abstract: Criminal conduct in the sphere of civil service has experienced serious mutations post1990, particularly through the particularization of criminal liability in the area of combating corruption as a social phenomenon, the fight against corruption and, especially, the fight against the corruption of the public power’s agents becoming a priority for Romania, being, at the same time, considered as a priority at European Union level as well. In this regard, under the aegis of the Council of Europe, on January 27th 1999, in Strasbourg, was adopted [vezi tot]

Vizualizări 77

CARTE: Drept penal. Partea specială II

Autor: Adrian FANU-MOCA

Publicat în: Adrian Fanu-Moca, Drept penal. Partea specială II, Ed. C. H. Beck, București, 2019

Disponibil onlineaici

Despre lucrare: Lucrarea analizează infracţiunile reglementate în Partea Specială a Codului penal cuprinse în programa disciplinei Drept penal. Partea specială II, aferentă semestrului al doilea, conform fișei disciplinei de la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara. Astfel, lucrarea este destinată, în mod primordial, studenţilor, realizând o abordare analitică a infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei, a infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, a infracţiunilor de fals, a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi a câtorva infracţiuni care aduc atingere unor relaţii [vezi tot]

Vizualizări 183

Infracţiunea de spălare a banilor în „noua” arhitectură conferită de Legea nr. 219/2019. Compatibilizarea constituţională a textului de incriminare

Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul studiu analizează incriminarea spălării banilor realizată prin art. 49 din Legea nr.
129/2019, cu accent pe mutaţiile suferite de norma de incriminare în ideea compatibilizării ei cu
cerinţele de claritate şi predictibilitate impuse de Constituţia României.

Cuvinte-cheie: spălarea banilor; claritate; predictibilitate; tipicitate obiectivă; tipicitate subiectivă;
incriminare autonomă.

The Crime of Money Laundering in the „New” Arhitecture Conferred by Act no. 219/2019. Constitutional Compatibilization of the Incrimination Norm

Abstract: This study analyzes the criminalization of money laundering carried out by art. 49 [vezi tot]

Vizualizări 126

Infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete în jurisprudenţa interpretativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul analizează impactul teoretic şi jurisprudenţial a două decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte natura infracţiunii reglementate de art. 181 din Legea nr. 78/2000 şi relaţiile acesteia cu infracţiunile de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi fals.

Cuvinte-cheie: corupţie, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, fals, înscrisuri, declaraţii, concurs
de infracţiuni, infracţiune complexă.

The offense of using or presenting in bad faith false, inaccurate or incomplete documents or statements in the interpretative jurisprudence of [vezi tot]

Vizualizări 189

Cauzele de aplicare a pedepsei amenzii şi de nepedepsire reglementate de Legea nr. 55/2021 în materia evaziunii fiscale

Autor: Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Acest studiu analizează noile reglementări ale art. 10 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea nr. 55/2021, prin care s-au instituit o cauză de aplicare a amenzii, obligatorie sau facultativă, în funcţie de cuantumul prejudiciului reparat şi, respectiv, o cauză specială de nepedepsire în cazul plăţii integrale a prejudiciului, majorat cu 20%, la care se adaugă creanţele fiscale accesorii.

Cuvinte-cheie: evaziune fiscală, fraudă fiscală, amendă, prejudiciu, creanţe fiscale
accesorii.

The causes of the application of the penalty of [vezi tot]

Vizualizări 196