Autor: Adrian-Cătălin ȚIGĂNOAIA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 11/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul își propune să reliefeze ceea ce în opinia autorului constituie o deficiență legislativă în materia incriminării faptei de omisiunea sesizării, astfel cum este aceasta prevăzută în dispoziția art. 267 alin. (1) C.pen. Mai exact, imprecizia legislativă privește sfera de cuprindere a sintagmei „faptă prevăzută de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile”. Această sferă este una imprecisă pentru că lipsesc criteriile obiective în raport de care poate fi stabilită aria faptelor prevăzute de legea penală ce creează unui funcționar public obligația [vezi tot]