Autori: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Prezentul material a fost elaborat pornind de la o problemă cu care s-au confruntat instanțele naționale. Întrebările adresate Î.C.C.J. pentru pronunțarea dezlegării prealabile prezintă dificultăți în coroborarea unor acte normative diferite, respectiv Codul penal și Codul civil.

Astfel, prima dintre chestiunile asupra cărora ne oprim în acest studiu este înțelesul noțiunii de rudă în linie directă, frate sau soră din cuprinsul art. 377 Cod penal. Interpretarea acestui text trebuie realizată ținând cont și de dispozițiile art. 405-407 Cod civil, dar și de art. 177 C.pen., care oferă [vezi tot]