Autor: Sebastian BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Infracţiunile reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile reprezintă un domeniu relativ puţin explorat de penalişti şi cvasi inexplorat de civilişti. Prezentul material tratează acele infracţiuni grupate în cadrul art. 275. Aceste infracţiuni au câteva elemente specifice. În primul rând, subiectul activ al ipoteza normei juridice este calificat, adică o persoană care deţine o anumită calitate societară. În al doilea rând, la câteva dintre infracţiuni, ipoteza normei penale este o altă normă, de drept societar, la care norma de drept penal face trimitere. Prin faptul că există o [vezi tot]