Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Cuvinte-cheie "acțiune civilă"

Prolegomene la acțiunea civilă exercitată în procesul penal

Autor: Mihail UDROIU

Publicat în: Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Prolegomena to the civil action in criminal proceedings

Abstract: This study is intended to present a new vision regarding the civil action in criminal proceedings, in order to harmonize this institution with the civil procedural conception in this matter. Thus, on the one hand, it analyses the opinions regarding civil action in criminal proceedings developed over time in the criminal procedural doctrine, issuing both a common criticism and several particular ones, and it presents the vision of the private law doctrine as regards the material right [vezi tot]

Vizualizări 104

Infracțiunile de bancrută (I) Aspecte comune ale infracțiunilor de bancrută

Autor: Ciprian BODU, Sebastian Valentin BODU

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Acest studiu, în trei părţi, este dedicat infracţiunilor de bancrută, atât simplă, cât şi frauduloasă, prevăzute de art. 240-241 C. pen. Această primă parte tratează aspecte comune ambelor infracţiuni, şi anume reglementarea lor, în ordine istorică (cronologică), respectiv în dreptul falimentar, apoi în dreptul societar, înapoi în dreptul falimentar şi, în prezent, în dreptul penal. Apoi sunt analizate elementele constitutive ale infracţiunilor de bancrută, respectiv insolvenţa debitorului şi, pentru cea frauduloasă, fraudarea creditorilor. Prin insolvenţă se înţelege atât starea de fapt, anterioară [vezi tot]

Vizualizări 120

Unele aspecte privind soluţionarea acţiunii civile în procesul penal

Autor: Iulia-Elena NISTOR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Contestația urmărită de legiuitor în dispozițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a avut în vedere contactarea la un proces penal echitabil într-un termen rezonabil la care autoritatea de protecție penală participă implică în administrarea justiției penale care trebuie să fie independentă și imparțială. De asemenea, în art. 1 alin. 2 Cod procedură penală urmărește asigurarea unei autorități juridice eficiente, cu atribuții de garantare a drepturilor subiecților și celorlalți participanți la procesul penal de a respecta dispozițiile Constituției, Tratatele fondatoare ale Uniunii Europene, celelalte reglementări ale Uniunea Europeană în procedura penală și pactele [vezi tot]

Vizualizări 102

CARTE: Acțiunea civilă în procesul penal. Exercitarea acțiunii în răspundere civilă delictuală în procesul civil

Autor: Ioana PĂCURARIU

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2016

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere:  Lucrarea Acțiunea civilă în procesul penal. Exercitarea acțiunii în răspundere civilă delictuală în procesul civil are un caracter interdisciplinar și constituie o analiză a aspectelor teoretice și practice ale acțiunii civile în procesul penal astfel cum se înfățișează după Marea Reformă în Justiție realizată prin intrarea în vigoare a noilor Coduri. Mențiuni consistente, uneori cu caracter critic, am făcut cu privire la dispozițiile noilor Coduri de: procedură penală, procedură civilă, civil și penal. Demersul a cuprins și analiza comparativa între dispozițiile noilor Coduri de procedură (civilă și penală) și cele ale Codurilor de [vezi tot]

Vizualizări 132