Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Victimologie
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

The consequences of crimes against victim’s sexual freedom and integrity

Autor: Andrada Nour

Publicat în: Analele Universității „Titu Maiorescu”, 2015

Disponibil onlineaici.

Abstract: Once committed the crime, the victim suffer a whole series of consequences of psychological, social, physical and biological or material nature, which is why the passive subject of the offence, most of the time, no longer can return to living as if nothing had happened. Sometimes, of course, and depending on the nature of the offense, but also depending on the nature of the injury, the victims managed to overcome trauma, partially or even totally, but most of the time, the consequences are impossible to
repair. In the case of [vezi tot]

1 Vizualizări 66

Violenţa în familie în pandemia Covid-19. Sesizarea şi intervenția în condițiile de risc epidemiologic

Autor: Cristina GAVRILUȚĂ, Costel GÎTLAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Supliment nr. 1/2022

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Textul își propune să aducă în atenție o problematică cunoscută în domeniul devianței și delincvenței, cea a violenței în familie, din perspectiva unei perioade de criză pe care o traversăm la nivel global, pandemia COVID-19. Plecând de la unele aprecieri teoretice cu caracter interdisciplinar, ne-am propus să analizăm care a fost situația violenței domestice în țara noastră în anul 2020, în plină pandemie. Astfel, am identificat o serie de particularități ale fenomenului violenței familiale în ceea ce privește sesizarea faptelor, dar și a [vezi tot]

0 Vizualizări 94

Infractorii și victimele în cyberspațiu

Autor: Adrian Cristian MOISE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Studiile criminologice efectuate până în prezent indică faptul că există componente biologice, sociale, psihologice, culturale, politice și economice care favorizează comportamentul criminal în spațiul cibernetic, care definesc personalitatea, caracterul și comportamentul infractorilor. Cercetătorii criminologi specializați în cunoașterea și înțelegerea criminalității și victimizării în spațiul cibernetic au efectuat periodic studii în legătură cu categoriile de infractori din spațiul cibernetic. Determinarea categoriilor de infractori în spațiul cibernetic depinde atât de o combinație de factori sociali, tehnologici și juridici, cât și de modul în care sunt definite aceste categorii de infractori. Înțelegerea motivației infractorilor în spațiul [vezi tot]

0 Vizualizări 91

Conţinutul noţiunii de „victimologie”. Istorie şi actualitate

Autor: Bodea RADU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1-2/2015

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Spre sfârșitul celui de-al cincilea deceniu al veacului trecut, nu mult după încetarea ostilităților celui de-al doilea război mondial, apare în preocupările criminologilor un nou domeniu de cercetare căreia – pe drept sau pe nedrept – i se spune azi victimologie. Pe drept, deoarece are în vedere în mod accentuat victima și rolul acesteia în drama judiciară, pe nedrept, deoarece este un cuvânt de origine latino-elină, care supără pe mulți puriști clasicizanți.

Cuvinte-cheie: victimologie.

Titlul lucrării în engleză: The contents of the notion of “victimology”. History and present day perspective

Abstract: [vezi tot]

0 Vizualizări 92

Sindromul Münhausen versus victimitatea simulată

Autor

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Prezentul studiu îşi propune drept scop identificarea similitudinilor şi, în acelaşi timp, a discrepanțelor ce există între natura comportamentului persoanei afectate de „Sindromul Münhausen” şi victima confabulator, autor al procesului de victimizare simulată. Cercetarea se axează pe o delimitare comparativă subtilă a dereglărilor simulative patologice, lipsite de orice motivație exterioară, de comportamente intenționate, orientate spre eschivarea de la răspundere, spre obținerea unui beneficiu sau a unei facilități pentru victima simulantă. Vom vorbi despre aparența unei victimizări propriu-zise.

Cuvinte cheie: sindromul Münhausen, [vezi tot]

0 Vizualizări 126

Unele considerații privind comportamentul de control coercitiv ca tip de violență și necesitatea incriminării acestuia

Autori: Dragoș-Nicolae DUMITRU, Marinela-Loredana BĂLĂNOIU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2021

Disponibil onlineaici

Cuvinte-cheie: control coercitiv, control comportamental, victimă captivă, violență domestică, abuz psihologic.

Some considerations on coercive control behaviour as a type of violence and the need to criminalize it

Abstract:

„Finally, we have come to talk publicly about domestic violence, but we are talking about it in an outdated approach, in which the man comes home from work and beats his wife. But we all know that today the realities are much more complex”. Research in the field is increasingly demonstrating that domestic violence does not only consist in [vezi tot]

0 Vizualizări 129

Protecția copiilor – victime ale violenței domestice. Considerații generale

Autor: Valentin Nicușor CRISTEA, Cezar Sebastian MAXIM

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2020

Disponibil onlineaici

Protection of children – victims of domestic violence. General considerations

Abstract: The violence against children is a phenomenon that mainly affects children from the vulnerable groups, but which children from all over the society are also victims of. The protection of child victims can only be achieved by the Romanian state by establishing effective normative acts, doubled by taking effective measures, both at administrative and judicial level, by the instrumentality of which there is ensured the psycho-physical development of the children in normal conditions, depending on their age.

Keywords: domestic [vezi tot]

0 Vizualizări 91

Corelarea legislației naționale cu convențiile internaționale referitoare la protecția minorilor, în special a victimelor minore

Autor: Luminița NICOLESCU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2020

Disponibil onlineaici

Linking national legislation with international conventions on the protection of juveniles, particularly child victims

Abstract: The obligation of the state to protect the juveniles can take various shapes, depending on the specific risk of violence to which they are exposed to and the source of the violence. The many conventions adopted at the European and global level provide detailed guarantees on the protection of children against the specific forms of violence and have set up monitoring bodies responsible for overseeing their implementation. The states that have ratified them have adapted their specific legislation [vezi tot]

0 Vizualizări 108

Modelul francez privind protecția victimelor violențelor conjugale. Măsuri particulare de protecție adoptate de către autoritățile franceze în perioada pandemiei de COVID-19

Autor: Dragoș-Nicolae DUMITRU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2020

The French model regarding the protection of victims of domestic violence. Particular safeguards taken by the French authorities during the COVID-19 pandemic

Disponibil onlineaici

Abstract: The particular context of the isolation of the population at home, a measure indispensable for the containment of the COVID-19 pandemic, has unfortunately been a favorable field for the growth of domestic and intrafamily violence, a phenomenon increasing in France by about 71% since the beginning of the health crisis, compared to the same period of 2019. The situation has led the French authorities to call for multiple innovative solutions in [vezi tot]

0 Vizualizări 130

Măsuri de protecție a persoanei vătămate, victimă a violenței domestice, în vederea evitării victimizării secundare

Autor: Oana CHICHERNEA

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 2/2020

Safeguarding the injured person, a victim of domestic violence, in order to avoid secondary victimization

Disponibil onlineaici

Abstract: The recognition of the existence of specific protection needs for the victims of domestic violence, presumed to be vulnerable, is motivated by the increased risk of secondary victimization in their interaction with the judicial authorities. The respectfully treatment of the injured person, in an individualized and nondiscriminatory manner, his individual assessment, together with the taking of the protective measures in a procedural perspective, including the avoidance of repeated hearings and visual contact between the victim and the [vezi tot]

0 Vizualizări 142