Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Concursul de infracțiuni
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracţiuni în prevederile noului Cod penal

Autor: Costel NICULEANU

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.

Critical opinion on the penalty in the event of multiple offenses within the new Criminal Code

Rezumat: Cu toate că menţine sistemul contopirii juridice pentru sancţionarea concursului de infracţiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicării la pedeapsa cea mai grea a unui spor fix de pedeapsă reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru infracţiunile concurente. Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsă nu mai permite instanţei de judecată să aprecieze, de la caz la caz, în funcţie de numărul şi gravitatea infracţiunilor concurente şi de [vezi tot]

0 Vizualizări 131

Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracțiuni în prevederile noului Cod Penal

Autor: Costel NICULEANU
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 1/2015 Număr aniversar prof. univ. dr. Gh. Dănișor
Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cu toate cã menține sistemul contopirii juridice pentru sancționarea concursului de infracțiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicării la pedeapsa cea mai grea a unui spor fix de pedeapsă reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru infracțiunile concurente. Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsă nu mai permite instanței de judecatã sã aprecieze, de la caz la caz, în funcție de numărul și gravitatea infracțiunilor concurente și de datele care îl caracterizeazã pe [vezi tot]

0 Vizualizări 134

Aspecte teoretice și practice privind sancţionarea infractorilor minori

Autor: Vali Ștefania ILEANA-NIŢĂ

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Conform dispoziţiilor actualului Cod Penal, infractorul minor care a săvârșit fapte penale, beneficiază de un regim special pentru infracţiunile săvârșite, în comparaţie cu infractorul major, fiindu-i aplicate doar măsuri educative neprivative sau privative de libertate. În aceste condiţii, pluralitatea de infracţiuni în cazul infractorului minor este tratată în mod diferit de legiuitor, faţă de pluralitatea de infracţiuni săvârșite de un infractor major.

Cuvinte-cheie: măsuri educative privative și neprivative de libertate; concurs de infracţiuni; tratamentul sancţionator.

Theoretical and practical aspects regarding the sanctioning of a juvenile offender

[vezi tot]
0 Vizualizări 166

Pedeapsa Girafă

Autor: Valerian Cioclei

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 174

Scurte considerații asupra încadrării juridice a faptei constând în oferta de mită făcută, în aceeași împrejurare, mai multor funcționari publici

Autor: Daniela Peicu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: bani; concurs de infracțiuni; beneficii; infracțiune continuă; subiect pasiv principal; subiect pasiv secundar; unitate naturală de infracțiune

Abstract: In the doctrine and judicial practice there are controversies regarding the judicial classification of the act of giving bribery in the hypothesis in which the bribe offer made, in the same circumstance, aims at many public clerks.

In the survey, the author concludes that it is imposed the retaining of a simple offence of giving bribery, taking into consideration that it was affected a social value – work relations –, there is [vezi tot]

0 Vizualizări 162

Aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din noul Cod penal, în ipoteza unui concurs de infracțiuni, dintre care unele sunt prevăzute în acest cod, iar altele, în legi speciale

Autor: Ana-Maria Pîrvu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: aplicarea legii penale mai favorabile; concurs de infracțiuni

Abstract: In the article, the author presents a hypothetical situation regarding the application of the more favorable criminal law, according to the provisions of art. 5 of the new Criminal Code, in the case of concurrent offences, some of which are stipulated in this code, and some in special laws, finally expressing their opinion on the issues addressed.

Keywords: application of more favorable criminal law; concurrent offences…

[vezi tot]
0 Vizualizări 117

Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia în trimestrul I al anului 2017

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat1. Dacă pentru două infracţiuni concurente se stabilesc două pedepse cu amenda, criteriul de identificare a pedepsei amenzii celei mai grele este cuantumul celor două pedepse, obţinut în urma înmulţirii numărului zilelor-amendă cu suma corespunzătoare unei zile-amendă. Pedeapsa cea mai grea este amenda al cărei cuantum este mai mare, nu amenda care presupune un număr de zile-amendă mai mare, nici amenda care presupune o sumă corespunzătoare unei zile-amendă mai mare.

2. Dacă persoana condamnată la pedeapsa amenzii nu execută această pedeapsă şi, legal citată, nu se prezintă la judecarea cererii [vezi tot]

0 Vizualizări 167

Participaţia în cazul infracţiunilor de corupţie

Autor: Rotaru-Radu Cristina

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatDin punct de vedere teoretic, aparent nu există controverse în cazul participaţiei pentru infracţiunile de corupţie. Doctrina menţionează că participaţia este posibilă sub toate formele: coautorat, instigare, complicitate. Cu toate acestea, întrebări aparent simple au născut discuţii şi soluţii diverse în practica judiciară, iar în cadrul prezentului studiu sunt examinate câteva din  aceste controverse.

O primă problemă ar fi  calificarea juridică pentru cel care intermediază o infracţiune de dare-luare de mită? Deşi opinia reţinerii unui concurs de infracţiuni în cazul celui care intermediază o dare – luare de mită este [vezi tot]

0 Vizualizări 174

Tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni în cazul minorilor

Autor: TOMA Ștefan-Alexandru

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatNoul Cod penal a modificat substanţial regimul juridic al răspunderii penale a minorilor, atât sub aspectul sancţiunilor de drept penal ce pot fi aplicate acestora, cât şi în privinţa tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni. Sub acest ultim aspect, referitor la concursul de infracţiuni, se remarcă o serie de reguli aplicabile în funcţie de natura măsurilor educative, privative sau neprivative de libertate, precum şi de momentul constatării concursului. Interpretarea şi aplicarea acestor norme nu sunt lipsite de dificultăţi, putând conduce la soluţii diferite.

Cuvinte-cheie: minor, concurs de infracţiuni, măsuri educative.

Titlul [vezi tot]

0 Vizualizări 192

Succinte observaţii cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curţii Constituţionale. Notă critică

Autor: STRETEANU Florin

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatRecent, Curtea Constituţională a fost sesizată cu o excepţie vizând dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal, text potrivit căruia în cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea comisă în timpul minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvârşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care: […] b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puţin [vezi tot]

0 Vizualizări 165