Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Materiale per pagină:

Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracţiuni în prevederile noului Cod penal

Autor: Costel NICULEANU

Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 2/2015
Disponibil onlineaici.

Critical opinion on the penalty in the event of multiple offenses within the new Criminal Code

Rezumat: Cu toate că menţine sistemul contopirii juridice pentru sancţionarea concursului de infracţiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicării la pedeapsa cea mai grea a unui spor fix de pedeapsă reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru infracţiunile concurente. Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsă nu mai permite instanţei de judecată să aprecieze, de la caz la caz, în funcţie de numărul şi gravitatea infracţiunilor concurente şi de [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Opinie critică referitoare la aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracțiuni în prevederile noului Cod Penal

Autor: Costel NICULEANU
Publicat în: Revista de Științe Juridice Nr. 1/2015 Număr aniversar prof. univ. dr. Gh. Dănișor
Disponibil onlineaici.

Rezumat: Cu toate cã menține sistemul contopirii juridice pentru sancționarea concursului de infracțiuni, Noul Cod penal prevede obligativitatea aplicării la pedeapsa cea mai grea a unui spor fix de pedeapsă reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru infracțiunile concurente. Prevederea în cuprinsul legii a cuantumului sporului de pedeapsă nu mai permite instanței de judecatã sã aprecieze, de la caz la caz, în funcție de numărul și gravitatea infracțiunilor concurente și de datele care îl caracterizeazã pe [vezi tot]

0 Vizualizări 124

Aspecte teoretice și practice privind sancţionarea infractorilor minori

Autor: Vali Ștefania ILEANA-NIŢĂ

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 2/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Conform dispoziţiilor actualului Cod Penal, infractorul minor care a săvârșit fapte penale, beneficiază de un regim special pentru infracţiunile săvârșite, în comparaţie cu infractorul major, fiindu-i aplicate doar măsuri educative neprivative sau privative de libertate. În aceste condiţii, pluralitatea de infracţiuni în cazul infractorului minor este tratată în mod diferit de legiuitor, faţă de pluralitatea de infracţiuni săvârșite de un infractor major.

Cuvinte-cheie: măsuri educative privative și neprivative de libertate; concurs de infracţiuni; tratamentul sancţionator.

Theoretical and practical aspects regarding the sanctioning of a juvenile offender

[vezi tot]
0 Vizualizări 152

Aspecte privind unitatea de infracțiune în cazul infracțiunilor contra vieții, ulterior Deciziei nr. 650/2018 a Curții Constituționale

Autor: Bogdan Liviu PĂNOIU

Publicat în: Revista de Științe Juridice nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

Aspects Regarding the Unit Offence in Case of Offences Against Life, in the Aftermath of Decision no. 650/2018 of the Constitutional Court

Abstract: In this article the author aims to analyze some aspect of the forms of complex offence, recurrent offence and simple offence related to homicide emphasizing the condition of unique passive subject. Keeping the chronological order, the author examines the metamorphosis of this forms o crimes, beginning with the old penal code, the new penal code and continuing with the 368/2017 and 650/2018 decisions of Constitutional Court [vezi tot]

0 Vizualizări 128

Calculul pedepsei rezultante în cazul săvârșirii unei infracțiuni în stare de pluralitate intermediară în termenul de supraveghere al liberării condiționate

Autor: Dascălu Andrei-Ioan

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: pedeapsa rezultantă; pluralitate intermediară; termenul de supraveghere al liberării condiționate; pedeapsa închisorii.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 201

Pedeapsa Girafă

Autor: Valerian Cioclei

Publicat în: 2015, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 158

Infracțiunea complexă în formă agravantă

Autor: Mari-Claudia Ivan

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: elementul circumstanțial agravant; infracțiunea; infracțiunea complexă în formă agravantă; unitatea legală de infracțiune

Abstract: In this study it is analyzed the complex offence in aggravated form, in an unique modality, indicating their features, among which: the judicial object and the material one, the premise situation, the immediate consequence, the causal link, as well as the subjective side, accompanied by their supplementary conditions.

Keywords: the aggravated circumstantial element; the offence; the complex offence in aggravated form; the legal unity of offence…

[vezi tot]
0 Vizualizări 105

Scurte considerații asupra încadrării juridice a faptei constând în oferta de mită făcută, în aceeași împrejurare, mai multor funcționari publici

Autor: Daniela Peicu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: bani; concurs de infracțiuni; beneficii; infracțiune continuă; subiect pasiv principal; subiect pasiv secundar; unitate naturală de infracțiune

Abstract: In the doctrine and judicial practice there are controversies regarding the judicial classification of the act of giving bribery in the hypothesis in which the bribe offer made, in the same circumstance, aims at many public clerks.

In the survey, the author concludes that it is imposed the retaining of a simple offence of giving bribery, taking into consideration that it was affected a social value – work relations –, there is [vezi tot]

0 Vizualizări 155

Romania’s New Penal Code and the Saga of its  Adoption

Autor: Viorel PAȘCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The decision to proceed to the drafting of a new Penal Code was not a mere manifestation of the political will, but equally represented a corollary of the economic and social evolution and also of the doctrine and caselaw And was based on a series of shortcomings in the regulation of the 1968 Penal Code. A very important role in the harmonization of the legislation with the constitutional provisions has been played by the Constitutional Court, both through its a priori and a posteriori judicial review, [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul art. 5 din noul Cod penal, în ipoteza unui concurs de infracțiuni, dintre care unele sunt prevăzute în acest cod, iar altele, în legi speciale

Autor: Ana-Maria Pîrvu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 4/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: aplicarea legii penale mai favorabile; concurs de infracțiuni

Abstract: In the article, the author presents a hypothetical situation regarding the application of the more favorable criminal law, according to the provisions of art. 5 of the new Criminal Code, in the case of concurrent offences, some of which are stipulated in this code, and some in special laws, finally expressing their opinion on the issues addressed.

Keywords: application of more favorable criminal law; concurrent offences…

[vezi tot]
0 Vizualizări 105