Ultima actualizare:
iunie 12, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Tentativa
Materiale per pagină:

Fapta putativă

Autor: Marian-Daniel BĂLAN

Publicat în: Revista Dreptul nr. 10/2017

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: The putative deed

Abstract: The article proposes a discussion about the institution of the putative deed. Considering the fact that this institution does not know an explicit legal regulation, it gave rise to heated discussions in the specialized legal literature, which had not only a theoretical importance, but also a great practical importance. In the beginning of the presentation it is shown what is the correct name of this institution of criminal law, from the author’s perspective, arguing at the same time the opinion to which he understands to rally. [vezi tot]

0 Vizualizări 86

Fapta putativă în cazul traficului de droguri de risc și eroarea de fapt în cazul efectuării fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Aspecte de practică judiciară

Autor: Traian DIMA, Adrian HĂRĂTĂU
Publicat în:
Revista Dreptul nr. 11/2019
Revistă disponibilă online:
aici
Putative deed in the case of trafficking of drug risk and the factual error in the case of performance without right of operations with products likely to have psychoactive effects. Judicial practice aspects
Abstract:
The authors analyze, making comments on two cases of judicial practice in the field of risk drug trafficking also on performing operations with products likely to have psychoactive effects. Commenting on the first case, the authors observe the rarest that can be found in the [vezi tot]

0 Vizualizări 74

Tentativa în cazul erorii inverse asupra obiectului material

Autor: Mircea-Theodor Cerbu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2018

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: eroarea inversă; fapta putativă; infracțiunea imposibilă; tentativă neidonee.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 77

The tendency of criminalizing preparatory acts as selfstanding offences or attempt to commit an offence

Autor: Ioana Celina PAŞCA

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 1/2017

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The present study aims to analyze the criminalization as self-standing offences of some preparatory acts which are, in fact, merely the material conditions for the execution of the offence itself. The criminalization of preparatory acts as self-standing offences has become a widely used legislative instrument, despite the adverse consequences on the inviolability of citizens’ fundamental rights.

Keywords: preparatory act; criminal resolution; trafficking in human beings; trafficking in minors; trafficking in migrants.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 56

Infracțiunea putativă. Studiu de caz al consecințelor erorii subiectului infracțiunilor de corupție

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Analele Universitatii din Bucuresti – Seria Drept, 2017

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Prezentul demers își propune să trateze comparativ cele două mari curente în materia infracțiunii putative, prin raportare la posibilitatea reținerii unei tentative sau adoptarea tezei impunității. Pentru calificarea perspectivelor oferite de practica judiciară și literatura de specialitate punctul de plecare îl reprezintă formele erorii care pot sta la baza reținerii unei fapte putative: eroarea inversă de fapt și eroarea inversă de drept.

Dincolo de literatura autohtonă, lucrarea tratează și elementele de drept comparat incidente, precum și motivele pentru care sistemele de drept de inspirație franceză au cunoscut revirimente jurisprudențiale [vezi tot]

0 Vizualizări 151