Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Subiecții infracțiunii
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Cauzele care determină infracţionalitatea în rândul primarilor

Autor: George-Claudiu PUPĂZAN

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Cauzele care determină infracționalitatea în rândul primarilor pot fi clasificate în două mari categorii şi anume: cauze subiective, ce privesc aptitudinile profesionale ale alesului local alături de aspiraţia acestuia spre bunăstare şi confort, şi cauze obiective, externe, ce ţin de politica statului în domeniul administrativ şi judiciar, de starea socio-economică a colectivităţii locale dar şi naţionale, precum şi de relaţiile inter-umane din sânul comunităţii teritoriale.

Cuvinte-cheie: primar; ales local; cauzele infracţionalităţii; administraţie publică locală.

Titlul lucrării în engleză: Causes that determine criminality among mayors

Abstract: Causes that determine [vezi tot]

0 Vizualizări 103

Posibilitatea judecătorului de cameră preliminară de a exclude probele administrate în etapa in rem, pentru că nu a fost formulată o acuzație deși existau probe cu privire la identitatea făptuitorului

Autor: Fânariu Ștefan

Publicat în: Revista Themis nr. 1-2/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: excluderea probelor; limitele aprecierii judecătorului de cameră preliminară; lipsa acuzației; etapa in rem.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 179

Scurte considerații asupra încadrării juridice a faptei constând în oferta de mită făcută, în aceeași împrejurare, mai multor funcționari publici

Autor: Daniela Peicu

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2017

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: bani; concurs de infracțiuni; beneficii; infracțiune continuă; subiect pasiv principal; subiect pasiv secundar; unitate naturală de infracțiune

Abstract: In the doctrine and judicial practice there are controversies regarding the judicial classification of the act of giving bribery in the hypothesis in which the bribe offer made, in the same circumstance, aims at many public clerks.

In the survey, the author concludes that it is imposed the retaining of a simple offence of giving bribery, taking into consideration that it was affected a social value – work relations –, there is [vezi tot]

0 Vizualizări 155

Lawyers and Money laundering

Autor:  Flóra JÓZAN, László KŐHALMI

Publicat în: Journal Of Eastern European Criminal Law no. 2/2016

Revistă disponibilăaici.

Abstract: The European recommendations suggest that the lawyers are considered gatekeepers of money laundering, such persons who can contribute to the legalization of money acquired through illegal ways with their expertise in the area. The Hungarian legislation concerning money laundering that can potentially affect lawyers raise serious constitutional concerns on several points. It is increasingly common in the international legal practice, that a criminal proceeding is launched against a lawyer. These proceedings are often based on the assumption that the criminal defence lawyer has conducted [vezi tot]

0 Vizualizări 84

Avocatul – subiect activ al infracțiunilor de corupție

Autori: Vasile IONIȚĂ, Gheorghe IVAN

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Autorii analizează una dintre problemele vitale apărute în practica judiciară: posibilitatea legală ca avocatul să fie considerat subiect activ al infracțiunilor de corupție.

Cuvinte-cheie: avocat; conflict negativ de competență; infracțiuni de corupție; subiect activ.

Abstract: The authors analyze one of the vital issues appeared in the judicial practice: the legal possibility that the lawyer may be considered active subject of the corruption offences.

Keywords: lawyer; negative conflict of competence; corruption offences; active subject.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 133

Unele aspecte privind răspunderea penală a executorului judecătoresc

Autor: Stanislav COPEȚCHI, Roman TALMACI

Publicat în: Revista Română de Executare Silită nr. 2/2019

Revistă disponibilă: aici

Titlul lucrării în engleză: Some aspects regarding the bailiffs’ criminal liability

Abstract: The present study points out some aspects in the matter of the criminal liability of the bailiff. They are exemplified the norms of the Special Part of the Criminal Code under whose incidence can be qualified the unlawful conduct of the bailiff manifested in the performance of his duties. It shown that since July 23, 2010 the bailiff no longer has the status of civil servant, but a person invested by the state to [vezi tot]

0 Vizualizări 196

Răspunderea penală a administratorului judiciar/ lichidatorului judiciar pentru infracțiuni prevăzute în noul Cod penal și în legi speciale

Autor: Flavius-Iancu MOTU

Publicat în: Revista de insolvenţă nr. 55/2016

Disponibil onlineaici.

[vezi tot]
1 Vizualizări 315

Răspunderea  penală  a  Preşedintelui României, în lumina dispozițiilor Noului Cod penal şi a Deciziei Curții Constituționale nr. 678 din 13 noiembrie 2014

Autor: Alexandru-­Sorin CIOBANU

Publicat în: Revista de Drept Public nr. 1/2015

Revistă diponibilă: aici.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 124

Unele aspecte specifice privind răspunderea penală a funcționarilor publici

Autor: Luciana BEZERIȚĂ (TOMESCU)

Publicat în: Revista de Drept Public nr. 3/2016

Revistă diponibilăaici.

[vezi tot]
0 Vizualizări 96

Raporturile de funcţie – condiţie a abuzului în serviciu

Autor: Dănuţ VOLINTIRU

Publicat în: Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2017

Revistă diponibilăaici.

Rezumat: Raporturile de funcţie în care trebuie să se găsească subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu constituie o condiţie esenţială a acestuia, fiind fără relevanţă, sub aspectul angajării răspunderii penale, natura juridică, modul de reglementare sau izvorul acestor raporturi. În concluzie, nu este esenţial că raporturile de funcţie izvorăsc din lege sau dintr-un contract. Natura juridică a acestor raporturi de funcţie implică însă analiza termenilor de funcţionar public, funcţie publică, public, autoritate publică, interes public, serviciu public.

Cuvinte-cheie: raporturile de funcţie; funcţie publică; autoritate publică; putere publică.

Abstract: The working relations [vezi tot]

0 Vizualizări 167