Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie
Featured

CARTE: Sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Anul apariției: 2021

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea reprezintă primul demers științific care tratează exclusiv sistemul sancționator aplicabil persoanelor juridice, realizând o analiză în profunzime a tuturor instituțiilor de drept penal și procesual penal utilizate în aplicarea pedepselor. Partea întâi este dedicată măsurilor preventive, care în actuala configurație legală pătrund nepermis de mult în sfera sistemului sancționator. Sunt analizate numeroasele probleme care au apărut până acum, precum și cele care pot apărea în continuare în practica judiciară, însoțite de propuneri de lege ferenda pentru reformarea acestei instituții. 

A doua parte a lucrării este dedicată nucleului dur al sistemului sancționator: [vezi tot]

0 Vizualizări 176
Featured

Cifra de afaceri și activul patrimonial – criteriile speciale de individualizare a cuantumului zilelor-amendă în cazul persoanelor juridice

Autor: George-Alexandru LAZĂR

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Legiuitorul de drept penal a prevăzut pentru individualizarea cuantumului unei zile-amendă două criterii distincte: cifra de afaceri și activul patrimonial. primul este utilizat în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ, al doilea în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. dacă, pentru majoritatea ipotezelor practice, aceste criterii se dovedesc foarte utile și eficiente pentru determinarea corectă a dimensiunii financiare a persoanei juridice, există ipoteze particulare care pot ridica dificultăți de aplicare. [vezi tot]

0 Vizualizări 123

Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia penală, Decizia nr. 79 din 26 octombrie 2012 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul reprezintă un comentariu asupra jurisprudenței privind răspunderea penală a unei persoane juridice, a unei asociații composesorale, pentru infracţiunea de folosire sau prezentare de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete și spălare de bani. Hotărârile rezumate sunt fără precedent în multe privințe. 

Așadar, se pune în premieră problema răspunderii penale a unei asociații composesorale. Totodată, este pentru prima dată când o persoană juridică este condamnată pentru o infracțiune pentru care reprezentantul său este achitat, acesta din urmă fiind judecat separat de persoana juridică. De asemenea, pentru prima dată în România, persoanelor juridice condamnate [vezi tot]

0 Vizualizări 117

I.C.C.J., Secţia penală, Decizia din 28 martie 2013 (Studiu de Caz)

Autor: Andra-Roxana ILIE

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Decizia Înaltei Curți pronunțată în dosarul 421/36/2011 cuprinde aspecte interesante referitoare la condamnarea unei persoane juridice pentru infracțiunea de dare de mită, care fac necesară analiză schemei infracțiunii, precum și la pedeapsa principala a amenzii și la pedeapsa complementară a afișării sau difuzării hotărârii de condamnare aplicată de instanța.

Cuvinte-cheie: societate cu răspundere limitată; mită; amenda.

High Court of Cassation and Justice, Decision of 28th of March 2013 (Case law)

Abstract: High Court’s decision pronounced in case no. 421/36/2011 contains interesting aspects concerning the conviction of a legal person for the offense of bribery, that demands [vezi tot]

0 Vizualizări 107

Penalizarea dreptului afacerilor. Privire asupra răspunderii penale a persoanei juridice

Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 7/2014

Revistă disponibilă: aici

Rezumat realizat de redacție: Acest studiu oferă o imagine amplă a răspunderii penale a persoanelor juridice, astfel cum este prevăzută de noul Cod penal român, pornind de la condițiile angajării acestei răspunderi și mergând la pedepsele aplicabile și la cauzele care împiedică răspunderea penală și aplicarea sancțiunilor. Autorul prezintă în detaliu opiniile exprimate în literatura juridică și, acolo unde există, soluțiile oferite de jurisprudență cu privire la cele mai importante probleme din acest domeniu, precum posibilitatea de a angaja răspunderea persoanelor juridice în calitate de autor pentru infracțiuni cu subiect calificat [vezi tot]

0 Vizualizări 87

Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării pedepselor

Autor: MAREȘ Mihai

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatStudiul de faţă analizează efectele produse de reorganizarea persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale şi executării sancţiunilor în cazul succesorilor persoanei juridice. Dispoziţiile legale relevante din Codul penal, Codul de procedură penală şi din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt supuse analizei, în scopul examinării conformităţii acestora cu principiile recunoscute ale dreptului penal şi dreptului procesual penal. În condiţiile în care dispoziţiile legale supuse analizei prezintă un element de noutate [vezi tot]

0 Vizualizări 113

Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a deciziei nr. 139/2016 a Curţii Constituţionale

Autor: NIȚU Daniel

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 3/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatPrezentul studiu se constituie într-o analiză critică a deciziei nr. 139/2016 pronunţate de Curtea Constituţională prin care au fost respinse ca neîntemeiate excepţiile de neconstituţionalitate vizând dispoziţiile art. 493 alin. (1) şi (4) C.proc.pen. În esenţă, excepţiile invocate vizau atât conţinutul măsurilor preventive, ce erau văzute drept veritabile limitări sau aboliri ale exercitării dreptului de proprietate privată, cât şi absenţa unei limitări temporale privind durata pe care se pot dispune măsurile în procesul penal.

În mod particular, plecând de la ipoteza concretă a unei persoane juridice aflate în procedura insolvenţei, [vezi tot]

0 Vizualizări 108

Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice

Autor: LAZĂR George-Alexandru

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatRăspunderea penală a persoanei juridice nu a reprezentat unul dintre domeniile în care Codul penal din 2014 a adus modificări revoluţionare, deşi în tezele prealabile adoptării acestuia individualizarea pedepselor a reprezentat un element central. În privinţa sancţiunilor aplicabile persoanei juridice, evoluţia legislaţiei penale a fost timidă, comparativ cu reglementarea răspunderii penale a persoanei fizice.

În afară de lipsa diversităţii pedepselor principale, reglementarea actuală este limitată şi sub aspectul criteriilor de individualizare, ce sunt împrumutate din materia răspunderii persoanei fizice. În acelaşi timp, sistemului sancţionator îi lipseşte caracterul progresiv, centrat pe [vezi tot]

0 Vizualizări 84

CARTE: Drept penal. Partea generală conform noului Cod penal. Ediția 4

Autor: Gheorghe IVAN, Mari-Claudia IVAN

Editura: C. H. Beck

Anul apariției: 2019

Ediția: 4

Disponibil onlineaici

Rezumat: Analiză detaliată a Părții Generale a dreptului penal

Descriere: Lucrarea analizează instituțiile juridice fundamentale ale Părții generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu numai o cercetare științifică a acestora, dar și vasta experiență a primului autor ca practician al dreptului penal. Pentru a veni în sprijinul absolvenților facultăților de drept care doresc să urmeze cariera de judecător sau procuror, autorii au avut în vedere și tematica concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, analizând detaliat fiecare instituție și prezentând exemple din practica judiciară.

Cuvinte-cheie: drept penal; [vezi tot]

0 Vizualizări 154