Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Raportul de cauzalitate
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune

Autor: NICORICI Cristina

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatDacă în literatura juridică străină, şi în special cea germană şi spaniolă, există ample dezbateri despre conceptul de omisiune improprie, şi, totodată, despre definiţia infracţiunii, principiul legalităţii incriminării, relevanţa acţiunii şi inacţiunii ca figuri juridice în dreptul penal, în România discuţiile pe acest subiect sunt mai degrabă modeste. Acest studiu nu îşi propune să răspundă la toate întrebările şi problemele pe care instituţia comisiunii prin omisiune le provoacă; mai degrabă, încerc că analizez care este fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune, şi cum trebuie să privim această [vezi tot]

0 Vizualizări 115

Confluenţa de riscuri – efectele contribuţiei concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului 

Autor: CURT Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2019

Disponibil onlineaici.

RezumatPrezentul studiu îşi propune prezentarea situaţiilor cunoscute în practica judiciară ca ipoteze de „culpă exclusivă a victimei”, respectiv „culpă concurentă a autorului şi a victimei”. Principala misiune a fost analiza critică a practicii judiciare în domeniu, fiind prezentate într-o primă fază neajunsurile abordării tradiţionale, ce se fundamentează pe terenul vinovăţiei. Mai departe, autoarea a concluzionat că instanţele ar trebui să „gestioneze” ipotezele în care victima contribuie la producerea rezultatului, acţionând concomitent cu autorul, la nivelul tipicităţii, trecându-le, într-o primă fază, prin filtrul teoriei imputării obiective a rezultatului. Astfel, s-a arătat că [vezi tot]

0 Vizualizări 111

Succesiunea de riscuri – efectele contribuţiei ulterioare a victimei asupra răspunderii penale a autorului 

Autor: CURT Ioana

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezentul studiu îşi propune analizarea situaţiei în care conduita victimei, contribuie, alături de cea a autorului, la producerea rezultatului. Sunt tratate doar acele ipoteze în care aportul victimei este ulterior sau subsecvent punerii sale în pericol, aşa cum se întâmplă când, ulterior rănirii intenţionate de către autor, victima omite îngrijirea corespunzătoare a leziunii sau refuză tratamentul medical.

Principala misiune a fost analiza critică a practicii judiciare în domeniu, fiind prezentate într-o primă fază neajunsurile abordării tradiţionale, ce se fundamentează pe terenul teoriei echivalenţei condiţiilor sau chiar [vezi tot]

0 Vizualizări 90

Erori în stabilirea raportului de cauzalitate într-un accident de circulație

Autor: Tiberiu-Constantin MEDEANU

Publicat în: Revista Dreptul nr.5/2016

Disponibil onlineaici.

Titlul lucrării în engleză: Errors in determining the causal relation in a traffic accident

Abstract: In a traffic accident resulting in numerous injuries there have been drawn up several forensic documents, the time limit for medical care being extended to 100 days because of the emergence of some post-operative complications. After numerous postponements and after the reinstatement of the case on the list of cases twice, the court requested that the acts be approved by the Superior Forensic Commission next to the National Institute of Forensic Medicine, although there were no contradictions between them. This [vezi tot]

0 Vizualizări 94

Raportul de cauzalitate în cazul infracțiunilor de abuz și neglijență în serviciu (I). Teoria generală a raportului de cauzalitate. Trăsăturile infracțiunilor de serviciu

Autor: George-Cristian IOAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Adesea, exemplele folosite pentru a ilustra raportul de cauzalitate în materie penală se concentrează pe infracțiunile violente, contra vieții sau integrității fizice. Deși această abordare este de înțeles, poate ridica probleme atunci când ne raportăm la infracțiuni de rezultat cu o natură complet distinctă, precum abuzul sau neglijența în serviciu. Fără de îndoială, însă, stabilirea cauzalității, ca element de tipicitate rămâne esențială și în această materie.

Prima parte a prezentului studiu vizează probleme ce țin de teoria generală a cauzalității și o succintă analiză a celor două infracțiuni. Elementele [vezi tot]

0 Vizualizări 190

Raportul de cauzalitate în cazul infracțiunilor de abuz și neglijență în serviciu (II). Aplicații practice ale teoriei imputării obiective a rezultatului

Autor: auditor de justiție George-Cristian IOAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Ce-a de-a doua parte a lucrării este dedicată unui exercițiu practic, constând în preluarea regulilor teoretice specifice teoriei imputării obiective și aplicarea acestora la cazuri concrete din practica judiciară. Astfel, sunt analizate chestiuni precum raportul de cauzalitate în cazul relațiilor de muncă în cadrul cărora mai mulți funcționari își încalcă atribuțiile de serviciu, cauzalitatea în cazul emiterii unor înscrisuri care au un conținut nelegal sau stabilirea răspunderii pentru prejudicii în cazul magistraților și organelor de cercetare penală. Studiul urmărește dovedirea utilității aplicării teoriei imputării [vezi tot]

0 Vizualizări 136