Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar Nr. 3/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul are în vedere o scurtă trecere în revistă a noilor instituții introduse prin noul Cod Penal care au intrat în vigoare la 1 februarie 2014 și anume: renunțarea la pedeapsă și amânarea pedepsei legale – din perspectivă duală – Drept Penal/Procedură Penală Lege. Un alt aspect al analizei se referă la instituirea pedepsei cu suspendare sub supraveghere, care a fost reproiectată de legiuitor. În cele din urmă, atenția se îndreaptă asupra reglementării deficitare și pe cele două noi instituții care în anumite ipoteze nu pot funcționa, în ciuda prevederilor [vezi tot]

0 Vizualizări 155

Observaţii asupra unora dintre noile dispoziţii legale prevăzute în materia individualizării pedepsei

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiu sunt abordate trei aspecte, și anume: definiția pedepsei, prin scopul și funcțiile sale; distincția dintre vechea și noua reglementare a criteriilor de individualizare judiciară a pedepsei; natura juridică a noilor instituţii – renunţarea la pedeapsă şi amânarea pedepsei.

Cuvinte-cheie: Individualizarea pedepsei; renunțarea la pedeapsă; amânarea pedepsei.

Observations on some of the new legal provisions on punishment individualization

Abstract: Three issues are addressed in the study, namely: the definition of punishment, through its purpose and functions; the distinction between the old and the new regulation of the criteria of judicial individualization of punishment; the [vezi tot]

0 Vizualizări 104

Considerații privind amânarea aplicării pedepsei

Autor: Cristian MITRACHE Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Amânarea aplicării pedepsei este o măsură de individualizare a pedepsei cu caracter de noutate în dreptul penal român. Ea este o instituţie pe care instanţa de judecată o poate utiliza pentru a sancţiona infractorii mai puţin periculoşi faţă de care aplicarea unei pedepse este inoportună şi are rolul de a umple, într-un fel, golul lăsat în Noul Cod penal prin abandonarea reglementării suspendării condiţionate a executării pedepsei (suspendarea simplă). Măsura amânării aplicării pedepsei este mai [vezi tot]
0 Vizualizări 96

Elemente de neconstituționalitate în Codul penal. Partea I – Renunţarea la aplicarea pedepsei şi limitele speciale prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită

Autor: Vasile COMAN, Daiana Florina BURCĂ

Publicat în: 2021, JURIDICE.ro

Disponibil onlineaici.

Cuvinte-cheie: elemente de neconstituționalitate; principiul oportunității; renunțarea la aplicarea pedepsei.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 245

Consideraţii cu privire la instituţia renunţării la aplicarea pedepsei

Autor: Bogdan Mihai DUMITRU, Adina Maria Alexandra POPESCU

Publicat în: Pandectele Române nr. 1/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Prin intermediul prezentului studiu, autorii intenţionează să analizeze o instituţie nouă a dreptului penal român şi anume renunţarea la aplicarea pedepsei. De asemenea urmează a fi examinate diferite situaţii apărute în practică cu privire la aplicarea altor instituţii de drept penal în momentul dispunerii unor soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei, diferite necorelări legislative ce fac dificile aplicarea unor dispoziţii legale importante. Nu în ultimul rând, vom propune soluţii de lege ferenda apreciate ca fiind necesare în vederea îmbunătăţirii legislaţiei penale române.

Cuvinte-cheie: renunţarea [vezi tot]

0 Vizualizări 119

Fals intelectual. Renunţare la aplicarea pedepsei. Netemeinicie

Autor: Cristian Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei, pronunţată faţă de inculpata L. K., este netemeinică, întrucât condiţia ca infracţiunea săvârşită să prezinte o gravitate redusă – studiată prin prisma unor criterii precum modul şi împrejurările de săvârşire şi natura şi întinderea urmărilor produse – nu este îndeplinită. Cât priveşte primul criteriu, infracţiunea de fals intelectual a fost săvârşită în formă continuată şi a fost compusă dintr-un număr mare de acte materiale. Cât priveşte cel de-al doilea criteriu, aceeaşi infracţiune a creat o stare de pericol pentru încrederea [vezi tot]

0 Vizualizări 142

CARTE: Amânarea aplicării pedepsei și renunțarea la aplicarea pedepsei

Autor: Georgian Toma

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Deși renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei au prezentat interes pentru literatura juridică recentă, datorită noutăților pe care le-au adus aceste instituții juridice și numeroaselor probleme pe care le întâmpină practica judiciară, subiectul stârnește în continuare atenție.

Renunțarea la aplicarea pedepsei și amânarea aplicării pedepsei ca sancțiuni penale alternative ale pedepsei cu închisoarea reprezintă, așa cum se arată în mod corect în cuprinsul lucrării, soluții viabile pentru a elimina efectele negative pe care le prezintă detenția, precum și urmări pozitive ale procesului de evoluție și [vezi tot]

0 Vizualizări 120

Considerații privind individualizarea executării pedepselor

Autor: Pantelimon Movilă

Publicat în: Themis nr. 1/2020

Disponibil online: aici

Rezumat: Pentru înțelegerea noilor mecanisme prin care se individualizează executarea pedepsei este necesară o interpretare istorico-teleologică. Este adevărat că a recurge la interpretarea istorică înseamnă a sublinia lipsa de claritate a unui text de lege, care nu poate fi interpretat prin el însuși, prin metoda gramaticală. Tot la fel de adevărat este, însă, faptul că interpretarea gramaticală nu poate fi decât una formală, care nu își propune să descopere adevărata voință a legiuitorului. Din instrumente de individualizare a executării pedepsei, prin Codul de procedură penală au fost transformate [vezi tot]

0 Vizualizări 290