Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Criterii generale de individualizare
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Observaţii asupra unora dintre noile dispoziţii legale prevăzute în materia individualizării pedepsei

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiu sunt abordate trei aspecte, și anume: definiția pedepsei, prin scopul și funcțiile sale; distincția dintre vechea și noua reglementare a criteriilor de individualizare judiciară a pedepsei; natura juridică a noilor instituţii – renunţarea la pedeapsă şi amânarea pedepsei.

Cuvinte-cheie: Individualizarea pedepsei; renunțarea la pedeapsă; amânarea pedepsei.

Observations on some of the new legal provisions on punishment individualization

Abstract: Three issues are addressed in the study, namely: the definition of punishment, through its purpose and functions; the distinction between the old and the new regulation of the criteria of judicial individualization of punishment; the [vezi tot]

0 Vizualizări 111

Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice

Autor: LAZĂR George-Alexandru

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 4/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatRăspunderea penală a persoanei juridice nu a reprezentat unul dintre domeniile în care Codul penal din 2014 a adus modificări revoluţionare, deşi în tezele prealabile adoptării acestuia individualizarea pedepselor a reprezentat un element central. În privinţa sancţiunilor aplicabile persoanei juridice, evoluţia legislaţiei penale a fost timidă, comparativ cu reglementarea răspunderii penale a persoanei fizice.

În afară de lipsa diversităţii pedepselor principale, reglementarea actuală este limitată şi sub aspectul criteriilor de individualizare, ce sunt împrumutate din materia răspunderii persoanei fizice. În acelaşi timp, sistemului sancţionator îi lipseşte caracterul progresiv, centrat pe [vezi tot]

0 Vizualizări 92

Interpretarea noţiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală şi de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casaţie

Autor: LEFTERACHE Lavinia-Valeria

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2017

Disponibil onlineaici.

RezumatComentariul de faţă îşi propune să se refere la două dintre cazurile de recurs în casaţie, art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen. (inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală) şi art. 438 alin. (1) pct.12 Cod procedură penală (s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege), precum şi la condiţiile de admisibilitate dezvoltate de jurisprudenţă cu privire la acestea.

Într-o primă parte a studiului, introductivă, sunt prezentate reglementarea recursului în casaţie în dreptul procesual penal român şi scopul acestei [vezi tot]

0 Vizualizări 115

Valorificarea criteriilor generale de individualizare. Valențe și controverse

Autor: Ștefana-Iuliana Sorohan

Publicat în: Themis nr. 2/2020

Disponibil online: aici

Rezumat: Criteriile generale de individualizare contribuie la realizarea uneia
dintre cele mai importante și sensibile operațiuni din perspectiva scopului
sancțiunilor de drept penal. Problema care se naște vizează modul în care
instanța înțelege să uziteze de aceste date despre faptă și făptuitor, astfel încât
să se ajungă la o reacție antiinfracțională eficientă. Valorificarea criteriilor de
individualizare reprezintă o operațiune în aparență facilă, dar care, analizată în
profunzime, naște o serie de controverse alimentate uneori de lipsa consensului
în doctrină și în practica judiciară.

Cuvintecheie: individualizarea pedepselor, [vezi tot]

2 Vizualizări 122