Ultima actualizare:
octombrie 8, 2023

Apasă aici pentru a propune un material
Amânarea aplicării pedepsei
Materiale per pagină:

  • Nicio categorie

Scurte considerații privind revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei

Autor: Ioan Bene

Publicat în: Revista Themis nr. 2/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: anulării amânării aplicării pedepsei; revocarea amânării aplicării pedepsei; individualizarea pedepsei; amânarea aplicării pedepsei; termen de supraveghere.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 164

The postponement of execution of the punishment and the suspension of sentence under supervision for the crimes of family abandonment and the prevention of the access to general compulsory education

Autor: Andrei-Viorel IUGAN

Publicat în: Challenges of the Knowledge Society, 2015
Disponibil online: aici.
Abstract: In addition to the general conditions in which the court may order a judicial individualization measure without depriving a person of its freedom, the legislator created for certain criminal offenses, some regulations derogating from this regime. For these crimes, for reasons related to the protection of family life, if the defendant is aware of his crime, by fulfilling his obligations, the legislator presumed in an Absolut way that there is no requirement to effectively enforce the sentence and execute the punishment, in such cases [vezi tot]

0 Vizualizări 108

Anularea renunţării şi amânării aplicării pedepsei. Incongruenţe în aplicarea practică

Autor: Daniel NIȚU

Publicat în: Curierul Judiciar Nr. 3/2014

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul are în vedere o scurtă trecere în revistă a noilor instituții introduse prin noul Cod Penal care au intrat în vigoare la 1 februarie 2014 și anume: renunțarea la pedeapsă și amânarea pedepsei legale – din perspectivă duală – Drept Penal/Procedură Penală Lege. Un alt aspect al analizei se referă la instituirea pedepsei cu suspendare sub supraveghere, care a fost reproiectată de legiuitor. În cele din urmă, atenția se îndreaptă asupra reglementării deficitare și pe cele două noi instituții care în anumite ipoteze nu pot funcționa, în ciuda prevederilor [vezi tot]

0 Vizualizări 173

Observaţii asupra unora dintre noile dispoziţii legale prevăzute în materia individualizării pedepsei

Autor: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 9/2014

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: În studiu sunt abordate trei aspecte, și anume: definiția pedepsei, prin scopul și funcțiile sale; distincția dintre vechea și noua reglementare a criteriilor de individualizare judiciară a pedepsei; natura juridică a noilor instituţii – renunţarea la pedeapsă şi amânarea pedepsei.

Cuvinte-cheie: Individualizarea pedepsei; renunțarea la pedeapsă; amânarea pedepsei.

Observations on some of the new legal provisions on punishment individualization

Abstract: Three issues are addressed in the study, namely: the definition of punishment, through its purpose and functions; the distinction between the old and the new regulation of the criteria of judicial individualization of punishment; the [vezi tot]

0 Vizualizări 111

Probleme de drept penal din practica Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş şi a parchetelor aflate în circumscripţia acestuia în trimestrul I al anului 2017

Autor: ȘTEFAN Cristian-Valentin

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 4/2017

Disponibil onlineaici.

Rezumat1. Dacă pentru două infracţiuni concurente se stabilesc două pedepse cu amenda, criteriul de identificare a pedepsei amenzii celei mai grele este cuantumul celor două pedepse, obţinut în urma înmulţirii numărului zilelor-amendă cu suma corespunzătoare unei zile-amendă. Pedeapsa cea mai grea este amenda al cărei cuantum este mai mare, nu amenda care presupune un număr de zile-amendă mai mare, nici amenda care presupune o sumă corespunzătoare unei zile-amendă mai mare.

2. Dacă persoana condamnată la pedeapsa amenzii nu execută această pedeapsă şi, legal citată, nu se prezintă la judecarea cererii [vezi tot]

0 Vizualizări 156

Revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei

Autor: Norel NEAGU

Publicat în: Revista Dreptul nr. 1/2018

Revistă disponibilăaici

Cuvinte-cheie: amânarea aplicării pedepsei; revocare; amânare; terminologie; sistematizare legislativă;

Revocation and cancellation of postponing the application of punishment

Abstract: The postponing of the application of punishment is an institution recently introduced in the Criminal Code, creating problems of interpretation both in the doctrine and in the judicial practice, especially on two levels: the terminology used and the systematization of the substantive and procedural provisions in the legislation. These issues affect the institutions of the revocation and annulment of postponing the application of punishment.

Keywords: postponing the application of punishment; revocation; cancellation; terminology; legislative [vezi tot]

0 Vizualizări 152

Aprecieri cu privire la posibilitatea instanţei de a dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante, ulterior anulării amânării aplicării pedepsei, pentru descoperirea unei infracţiuni concurente

Autor: Roxana – Patricia Dreană
Publicat în: Revista Themis nr. 1/2019
Disponibil online: aici.
Cuvinte-cheie: amânarea aplicării pedepsei; anularea amânării aplicării pedepsei; infracțiuni concurente; termen de supraveghere.…

[vezi tot]
0 Vizualizări 89

Considerații privind amânarea aplicării pedepsei

Autor: Cristian MITRACHE Publicat în: Analele Universității din București – 2014, Supliment Disponibil onlineaici. Rezumat: Amânarea aplicării pedepsei este o măsură de individualizare a pedepsei cu caracter de noutate în dreptul penal român. Ea este o instituţie pe care instanţa de judecată o poate utiliza pentru a sancţiona infractorii mai puţin periculoşi faţă de care aplicarea unei pedepse este inoportună şi are rolul de a umple, într-un fel, golul lăsat în Noul Cod penal prin abandonarea reglementării suspendării condiţionate a executării pedepsei (suspendarea simplă). Măsura amânării aplicării pedepsei este mai [vezi tot]
0 Vizualizări 103

CARTE: Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului penal

Autori: Ionuț BORLAN

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2017

Ediția: 1

Disponibil: aici

Descriere: Lucrarea de față reprezintă corolarul unei activități de cercetare derulate de autor pe parcursul ultimilor ani, activitate reflectată deja în mai multe articole publicate în principalele reviste de specialitate din țară.

Așa se face că monografia căreia îi consacrăm aceste rânduri are la baza, așa cum se cuvine, o temeinică documentare, autorul parcurgând cea mai mare parte a materialelor relevante din doctrina română și un număr semnificativ de lucrări din doctrina străină. Chiar dacă cele mai multe dintre aceste lucrări au fost publicate sub imperiul Codului penal anterior și se referă la [vezi tot]

0 Vizualizări 191

Delapidare. Amânarea aplicării pedepsei. Inaplicabilitatea pedepselor accesorii şi complementare

Autor: Mihai MAREȘ

Publicat în: Pandectele Române nr. 4/2020

Revistă disponibilă: aici. …

[vezi tot]
0 Vizualizări 215